Максимальні обсяги державного замовлення на 1 курс

ПРОПОЗИЦІЇ щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році

на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”