СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА 1 КУРС НТУ ХПІ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА 1 КУРС

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА 1 КУРС НТУ “ХПІ”

Тим хто є в списках необхідно у встановлені строки подати оригінали документів в приймальні комісії факультетів.

Для тих хто не був рекомендований до зарахування на бюджет зберігається можливість вступу за обраними спеціалізаціями на контрактну форму навчання.


МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТ) +380 (57) 707-66-53

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ) +380 (57) 707-69-40

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ Ф-Т (ЕМ) +380 (57) 707-63-24

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

  • Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

Ф-Т ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ) +380 (57) 707-63-81

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І) +380 (57) 707-60-58

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ) +380 (57) 707-68-46

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕКОНОМІКА

МАРКЕТИНГ

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) +380 (57) 707-68-56

ЕКОНОМІКА

МАРКЕТИНГ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е) +380 (57) 707-65-86

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМБ) +380 (57) 707-62-07

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОНІКА

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП) +380 (57) 707-62-66

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ) +380 (57) 707-60-85

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

 

Ф-Т ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР) +380 (57) 707-60-11

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ІТ) +380 (57) 707-62-14

ЕКОЛОГІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ) +380 (57) 707-63-98

СОЦІОЛОГІЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

ФІЛОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) +380 (57) 707-69-26

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИДАВНИТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) +380 (57) 707-69-56

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИЇ

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

ЕЛЕКТРОНІКА

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

 

Ф-Т ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР) +380 (57) 707-63-25

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЧФ) +380 (3722) 7-24-15

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ (ЦЗН) +380 (57) 707-64-69,  707-62-35