Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення.

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТ) +380 (57) 707-66-53

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ) +380 (57) 707-69-40

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ Ф-Т (ЕМ) +380 (57) 707-63-24

Ф-Т ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ) +380 (57) 707-63-81

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І) +380 (57) 707-60-58

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ) +380 (57) 707-68-46

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) +380 (57) 707-68-56

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е) +380 (57) 707-65-86

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМБ) +380 (57) 707-62-07

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП) +380 (57) 707-62-66

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ) +380 (57) 707-60-85

Ф-Т ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР) +380 (57) 707-60-11

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ІТ) +380 (57) 707-62-14

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ) +380 (57) 707-63-98

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) +380 (57) 707-69-26

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) +380 (57) 707-69-56

Ф-Т ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР) + 380 (57) 707-63-25

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЧФ) +380 (3722) 7-24-15

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ (ЦЗН) +380 (57) 707-64-69,  707-62-35