СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (БАКАЛАВРИ НА КОНТРАКТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ)

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ НА КОНТРАКТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ – БАКАЛАВРИ НТУ “ХПІ” (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)


МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТ) +380 (57) 707-66-53

 

 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ) +380 (57) 707-69-40

 

 

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ Ф-Т (ЕМ) +380 (57) 707-63-24

 

 

Ф-Т ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ) +380 (57) 707-63-81

 

 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І) +380 (57) 707-60-58

 

 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ) +380 (57) 707-68-46

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) +380 (57) 707-68-56

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е) +380 (57) 707-65-86

 

 

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМБ) +380 (57) 707-62-07

 

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП) +380 (57) 707-62-66

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ) +380 (57) 707-60-85

 

 

Ф-Т ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР) +380 (57) 707-60-11

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ІТ) +380 (57) 707-62-14

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ) +380 (57) 707-63-98

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) +380 (57) 707-69-26

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) +380 (57) 707-69-56

 

 

Ф-Т ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР) +380 (57) 707-63-25

 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЧФ) +380 (3722) 7-24-15

 

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ (ЦЗН) +380 (57) 707-64-69,  707-62-35

 

 

ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАННЯ