Спеціальність Економіка

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано 7 результатів

 • Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності (Бакалавр)

  Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності (Бакалавр)

  Економіка інноваційно-інвестиційної  діяльності – процес, що спрямований на розроблення й реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок чи інших науково-технічних досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реалізований на ринку або технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, що забезпечує своєчасну адаптацію національної економіки до змін ринкового середовища та досягнення конкурентних переваг.

   

  Спеціальність економіка (спеціалізація “Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності”) є необхідною та невід’ємною складовою функціонування будь-якого підприємства, організації чи системи. Оптимальне поєднання виробничої та інноваційної діяльності підприємства дає змогу не лише постійно вдосконалювати виробничий процес і продукцію, а й діяти на випередження, виявляти нові перспективні напрями чи форми бізнесу, диверсифікувати діяльність з метою задоволення нових суспільних потреб.

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Економіка підприємства (Бакалавр)

  Економіка підприємства (Бакалавр)

  Економіка підприємства – сукупність суспільно-виробничих і організаційно-технічних факторів, що визначають ефективність праці трудового колективу, використання засобів виробництва, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

  Спеціалізація “Економіка підприємства” – одна із основних у економіці. Вона базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій, господарство і господарську діяльність підприємства незалежно від його підпорядкування і форми власності. “Економіка підприємства” формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Економіка підприємства (Магістр)

  Економіка підприємства (Магістр)

  Економіка підприємства – сукупність суспільно-виробничих і організаційно-технічних факторів, що визначають ефективність праці трудового колективу, використання засобів виробництва, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

   

  Спеціалізація “Економіка підприємства” – одна із основних у економіці. Вона базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій, господарство і господарську діяльність підприємства незалежно від його підпорядкування і форми власності. “Економіка підприємства” формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

   

 • Економічна кібернетика (Бакалавр)

  Економічна кібернетика (Бакалавр)

  Економічна кібернетика – це науковий напрям, що вивчає принципи та інструменти управління складними соціально-економічними системами

  Освітня програма «Економічна кібернетика» дозволяє стати фахівцем широкого профілю в підготовці та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих програмних засобів та сучасних інформаційних технологій.

   

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання різноманітних проблемних ситуацій на підприємствах і організаціях, які дозволяють не тільки обрати дійсно правильне рішення, але й передбачити небезпечну економічну ситуацію і попередити її.

  Фахівці з економічної кібернетики вивчають такі речі, як моделювання бізнес-процесів на підприємствах, автоматизацію їх обліку, впровадження веб-технологій в управління економічними суб’єктами.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Економічна кібернетика (Магістр)

  Економічна кібернетика (Магістр)

  Економічна кібернетика – це науковий напрям, що вивчає принципи та інструменти управління складними соціально-економічними системами.

  Освітня програма «Економічна кібернетика» дозволяє стати фахівцем широкого профілю в підготовці та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих програмних засобів та сучасних інформаційних технологій.

   

  Метою освітньої програми є забезпечення здатності студентів розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі економіки, що передбачає застосування спеціальних економічних теорій, методів моделювання економічних процесів та інформаційних технологій в управлінні. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

 • Управління персоналом та економіка праці (Бакалавр)

  Управління персоналом – це діяльність керівників та фахівців організації (підприємства, установи) спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих).

  Управління персоналом розуміє виконання таких найважливіших елементів: визначення загальної стратегії; планування потреби організації в персоналі з урахуванням діючого кадрового складу; залучення, відбір та оцінка персоналу; підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка; система просування по службі (управління кар’єрою); звільнення персоналу; побудова та організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і технологічних зв’язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці; політика заробітної плати та соціальних послуг; управління витратами на персонал.

   

  Метою освітньої програми є підготовка бакалаврів, які володіють сучасним економічним мисленням, практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань управління персоналом та економіки праці з використанням фундаментальних підходів та методів до підвищення ефективності управління підприємствами на основі аналізу та планування їх діяльності, раціоналізації трудових процесів.

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки та управління персоналом. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого економічного світогляду майбутнього професіонала.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Управління персоналом та економіка праці (Магістр)

  Управління персоналом – це діяльність з управління людьми задля досягнення оптимальних економічних результатів організації (підприємства, установи).

  Управління персоналом включає такі функції: визначення потреби в кадрах, виходячи із стратегії діяльності організації; аналіз ринку праці і управління зайнятістю; підбір, відбір і адаптація кадрів; планування і контроль ділової кар’єри співробітників організації і їх професійного і адміністративного зростання; управління трудовою мотивацією; регулювання взаємостосунків керівництва з персоналом; управління конфліктами.

   

  Метою освітньої програми є підготовка магістрів, які володіють сучасним науково обґрунтованим економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для управління персоналом та розв’язання завдань економіки праці з використанням фундаментальних і спеціальних підходів та методів до підвищення ефективності управління підприємствами на основі аналізу, планування, контролінгу їх діяльності, раціоналізації трудових процесів, оптимізації використання персоналу.

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері управління персоналом та економіки. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала в сфері управління персоналом та економіки праці.