Спеціальність Облік і оподаткування

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано 6 результатів

 • Бізнес-аналітика Бакалавр

  Бізнес-аналітика (Бакалавр)

  Бізнес-аналітика – система сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень

   

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бізнес-аналізу, а також вміння, що дозволяють їм: вести бухгалтерський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, проведення бізнес-аналізу, узагальнювати інформацію і  формувати різні види аналітичної звітності, застосувати сучасні методи і методики формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Бізнес-аналітика Магістр

  Бізнес-аналітика (Магістр)

  Бізнес-аналітика – це виявлення ділових потреб і знаходження рішень ділових проблем на  основі  сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації

   

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичн і проблеми та складні завдання у галузі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-структур.

  У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок із забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у бізнес-структурах аналітичною інформацією, що одержується через якісно-змістовне перетворення облікових даних в релевантну інформацію про господарські операції спеціальними аналітичними прийомами, а також надання варіантів вирішення господарських проблем.

 • Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр)

  Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр)

   

  Міжнародний бізнес ­- сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності компаніями двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку

   

  Освітня програма призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

  Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

  Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання,
  реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень

   

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері обліку, оподаткування та аудиту. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і ведення обліку та системи оподаткування підприємства, а також вміння, що дозволяють їм: вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, здійснювати аналіз показників звітності, розраховувати податки, здійснювати контроль господарських операцій компаній

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Облік, аудит і оподаткування Магістратура

  Облік, аудит і оподаткування (Магістр)

  Облік – організована система збору, накопичення, обробки, групування, узагальнення і реєстрації необхідної інформації , що відображає кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об’єктів.

   

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні завдання у сфері обліку, аудиту і оподаткування.

  У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок у сфері управління компаніями з використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур, а також вміння використовувати професійні методики та технології, необхідні для підготовки обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній. Предметна область містить знання концепцій обліку та оподаткування; умов формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності; функцій, методів і технологій розробки управлінських рішень

 • ОПОДАТКУВАННЯ (МАГІСТР)

  Оподаткування (Магістр)

  Оподаткування – це важлива сфера діяльності, пов’язана із  встановленням та утриманням податків у країні, визначенням їхніх розмірів і ставок, об’єктів, що підлягають оподаткуванню, а також порядку сплати податків.

   

  Освітня програма «Оподаткування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері оподаткування і сформувати здатності до розробки податкової політики, адміністрування та планування податків, мінімізації податкових ризиків тощо.