Спеціальність Менеджмент

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображається 1-12 з 13 результатів

 • Бізнес-адміністрування (Бакалавр)

  Бізнес-адміністрування (Бакалавр)

  Бізнес-адміністрування  – це управління бізнесом з використанням спеціальних методів, прийомів і інструментарію менеджменту, економіки та права

   

  Освітня програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на розвиток ділових і управлінських компетенцій, необхідних для успішної кар’єри як у міжнародних корпораціях, так і в створенні власної компанії. Підготовка за цією програмою характеризується широким економічним підґрунтям, вимагає аналітичного мислення та розуміння принципів бізнес-етики та культури.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Спеціалізація "Бізнес-адміністрування"

  Бізнес-адміністрування (Магістр)

  Бізнес-адміністрування  – це управління бізнесом з використанням спеціальних методів, прийомів і інструментарію менеджменту, економіки та права

   

  Освітня програма «Бізнес-адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління бізнесом і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень.

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Бакалавр)

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це сукупність управлінських навичок, пов’язаних з процесом діяльності вітчизняних компаній на зовнішньому ринку.

   

  Підготовка з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачає розвиток здібностей студентів зі збору та обробки інформації щодо іноземних ринків; виконання аналітичних, економічних  та фінансових розрахунків ефективності міжнародних бізнес-операцій; розробки, обґрунтування та прийняття різноманітних управлінських рішень в зовнішньоекономічній сфері.

  Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори з подвійних дипломів та міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес проходить при взаємодії з підприємствами.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Магістр)

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це сукупність управлінських навичок, пов’язаних з процесом діяльності вітчизняних компаній на зовнішньому ринку.

   

  Підготовка з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачає розвиток здібностей студентів зі збору та обробки інформації щодо іноземних ринків; виконання аналітичних, економічних  та фінансових розрахунків ефективності міжнародних бізнес-процесів; розробку, обґрунтування та прийняття різноманітних управлінських рішень щодо міжнародних операцій підприємства.

  Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес проходить при взаємодії з підприємствами.

 • Менеджмент інноваційної діяльності (Магістр)

  Менеджмент інноваційної діяльності (Магістр)

  Менеджмент інноваційної діяльності – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на формування та забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації шляхом проектування і впровадження нових технологій, видів продукції (послуг) і бізнес моделей, сучасних механізмів із залучення капіталу та комерціалізації результатів інтелектуальних розробок, оцінки ефективності інноваційних проектів.

   

  Сучасний менеджер з інноваційної діяльності –  менеджер-інноватор, що має творчий ініціативний характер та схильності до аналітичної діяльності, є висококваліфікованим фахівцем, який в режимі реального часу в змозі створювати інноваційні бізнес моделі, розробляти стратегії інноваційного розвитку, формувати й впроваджувати механізми та інструменти забезпечення трансферту технологій, оцінювати інноваційний потенціал підприємства, управляти інноваційними проектами.

 • МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (БАКАЛАВР)

  Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр)

  Менеджмент – це наука та мистецтво управління з використанням спеціальних методів, прийомів і засобів для досягнення цілей організації

   

  Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління, який вільно володіє іноземною мовою і має професійні знання та навички з управління персоналом, економіки, маркетингу, психології, права тощо.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)

  Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр)

  Менеджмент – це наука та мистецтво управління з використанням спеціальних методів, прийомів і засобів для досягнення цілей організації

   

  Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління, який на високому рівні володіє компетентностями з управлінського консультування, управління проектами та стратегічними змінами, корпоративного управління тощо.

 • Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр)

  Менеджмент підприємств та організацій – це спеціалізація спеціальності 073 «Менеджмент», що входить до галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціалізація 073-07 «Менеджмент підприємств та організацій» орієнтована на отримання поглиблених економічних теоретичних та практичних знань для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера.

  Подібні знання, вміння та навички випускників спеціалізації «Менеджмент підприємств та організацій» дають можливість отримати перспективну роботу в успішних компаніях

   

  Метою бакалаврської освітньої програми «Менеджмент підприємств та організацій» є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі менеджменту організацій та підприємств в умовах нестабільного середовища, швидких темпів розвитку та глобалізації бізнесу.

  Бакалаврська освітня програма «Менеджмент підприємств та організацій» підходить для будь-якої амбіційної людини, яка прагне обіймати управлінські посади в організації та на підприємстві. Ступінь бакалавра з менеджменту дає студенту цінні знання щодо теорії та практики менеджменту. Крім того, дає можливість розвивати лідерські та організаційні навички. Ступінь бакалавра з менеджменту ідеально підходить для тих, хто прагне поліпшити становище у своїх організаціях і для людей, які прагнуть розпочати та управляти власним бізнесом. Одночасно вона пропонує прекрасні перспективи для майбутньої зайнятості

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Менеджмент підприємств та організацій (Магістр)

  Менеджмент підприємств та організацій – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення намічених цілей підприємств та організацій різних галузей в ході їх господарської діяльності в ринкових умовах шляхом раціонального використання матеріальних, виробничих, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів із застосуванням принципів, функцій та методів менеджменту.

  Сучасний менеджер – це креативний лідер, системний організатор, висококваліфікований фахівець з гнучким економічним мисленням, який володіє підприємницькими якостями та новітніми інформаційними технологіями, вміє професійно здійснювати всебічний аналіз діяльності організації, планувати її розвиток, приймати обґрунтовані управлінські рішення та контролювати їх виконання, здатний створити працездатний колектив та сформувати організаційну культуру, впроваджувати інновації та побудувати вигідні ділові партнерські відносини й ефективні міжособистісні комунікації

   

  Магістерська освітня програма «Менеджмент підприємств та організацій» спрямована на підготовку фахівців з менеджменту, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасним інструментарієм менеджменту та комунікаційно-інформаційними технологіями.

  Конкурентною перевагою магістерської освітньої програми є формування високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємствами та організаціями в сучасних економічних умовах.

  Магістерська освітня програма надає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє орієнтуватися у процесах діяльності підприємств та організацій, активно впливати на них у межах сформованих компетенцій, впроваджуючи високі стандарти менеджменту, організаційної культури та соціальної відповідальності

 • Міжнародний бізнес (Бакалавр)

  Міжнародний бізнес – це управлінська та підприємницька діяльність в компаніях, які є учасниками міжнародного ринку товарів та послуг.  Міжнародний бізнес охоплює процеси в сфері маркетингу, фінансів, інвестицій, логістики, ланцюгів постачання та управління персоналом і проектами у міжнародному середовищі компанії.

   

  Підготовка фахівця з міжнародного бізнесу спрямована на розвиток здатностей менеджменту у міжнародному середовищі в різних країнах світу.

  Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори з подвійних дипломів та міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями, потенційними працедавцями.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Міжнародний бізнес (Магістр)

  Міжнародний бізнес – це управлінська та підприємницька діяльність в компаніях, які є учасниками міжнародного ринку товарів та послуг.  Міжнародний бізнес охоплює процеси в сфері маркетингу, фінансів, інвестицій, логістики, ланцюгів постачання та управління персоналом і проектами у міжнародному середовищі компанії.

   

  Підготовка фахівця з міжнародного бізнесу спрямована на розвиток здатностей досліджень, інновацій та менеджменту в турбулентному міжнародному середовищі в різних країнах світу.

  Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями, потенційними працедавцями.

 • Управління підприємницькою діяльністю (Бакалавр)

  Управління підприємницькою діяльністю – це спеціалізація спеціальності 073 «Менеджмент», що входить до галузі знань 07 Управління та адміністрування. Спеціалізація 073.06 «Управління підприємницькою діяльністю» орієнтована на отримання поглиблених знань в області економіки і управління, ведення сучасного бізнесу у конкретному середовищі, аналізу економічних результатів суб’єкта підприємницької діяльності.

  Фахівці з «Управління підприємницькою діяльністю» здобувають сучасні ґрунтовні знання для організації бізнесу та постійного розвитку і вдосконалення підприємницької діяльності у конкурентному середовищі; можуть займати керівні посади на підприємствах (установах), у фірмах, компаніях і об’єднаннях різних форм власності.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019