Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано 4 результати

 • Інженерія радіоелектронних систем (Бакалавр)

  «Прикладна фізика та наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямів фізики, зокрема радіофізики, що ставлять за мету розв’язання фізичних проблем для практичних застосувань знань, наприклад в галузі наукомістких технологій, систем, наноматеріалів та створення нових приладів, апаратури, обладнання.

   

  Основні напрями підготовки: проектування, розробка та обслуговування радіотехнічної і радіофізичної апаратури та різноманітних радарних систем,  комп’ютериз­ова­них систем автоматичного управління, антено-фідерних систем, систем  мобільного зв’язку, супутникових інформаційних та навігаційних систем, бездротових локальних мереж передачі  даних  (Wi-Fi, Bluetooth), дослідження космічного середовища. Освіта, отримана за спеціальністю,  дозволяє легко адаптуватися в будь-якій галузі, пов’язаній з радіофізикою та електронікою. Можливості працевлаштування: підприємства радіоелектронної промисловості; наукові інститути електронного та радіофізичного профілю; інформаційно-обчислювальні центри; підприємства зв’язку (в тому числі стільникового і супутникового); радіостанції та телеканали; торгові корпорації радіоелектронного напрямку; організації з виробництва та продажу комп’ютерної техніки тощо.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інженерія радіоелектронних систем Магістр

  Інженерія радіоелектронних систем (Магістр)

  «Інженерія радіоелектронних систем» – це галузь науки і техніки, спрямована на створення пристроїв та систем, що ґрунтуються на використанні електромагнітних хвиль як носіїв інформації.

   

  Спеціалізація «Інженерія радіоелектронних систем» передбачає експериментальне та теоретичне дослідження процесів генерації, підсилення, обробки, каналізації, поширення, розсіяння електромагнітних хвиль, керування параметрами електромагнітних хвиль, що генеруються радіотехнічними засобами, випромінюються антенними системами різних конструкцій у хвилеводах та резонаторах, у вільному просторі, в геокосмосі, а також інших природних та штучних середовищах. Випускники є спеціалістами з  радіофізики та електроніки, здатні розробляти різноманітну радіоелектронну апаратуру, займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля. Фахівці з інженерії радіоелектронних систем можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників і інженерів наукових установ, менеджерами компаній, що спеціалізуються в галузі електроніки та засобів зв’язку, програмістами, системними адміністраторами комп’ютерних мереж тощо.

 • Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Бакалавр)

  Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Бакалавр)

  «Прикладна фізика і наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямків фізики та інших науково-технічних дисциплін, які спрямовані на дослідження фізичних явищ і процесів, вирішення проблеми наукових досліджень, розробку і практичне застосування технологій мікро- і наноелектроніки, наноматеріалів, розробку фізичних принципів приладобудування.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцям у сфері інженерної та наукової діяльності та отримати практичні навички в області мікроелектроніки і нанотехнологій, в науковому приладобудуванні і напівпровідникової промисловості. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничих дисциплін, дисциплін загально-професійної та спеціальної підготовки.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини Магістр

  Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Магістр)

  «Прикладна фізика і наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямків фізики та інших науково-технічних дисциплін, які спрямовані на дослідження фізичних явищ і процесів, вирішення проблеми наукових досліджень, розробку і практичне застосування технологій мікро- і наноелектроніки, наноматеріалів, розробку фізичних принципів приладобудування.

   

  Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду у фундаментальній та професійній сфері, формування навичок самостійного планування та проведення науково-дослідницької роботи. А також підготовка фахівців в сфері інженерної та наукової діяльності, для наукових і проектно-конструкторських організацій, академічних інститутів, навчальних закладів та фірм, що спеціалізуються в області мікро- і наноелектроніки, приладобудування і в цілому прикладної фізики і матеріалознавства.