Спеціальність Комп’ютерні науки

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображається 1-12 з 25 результатів

 • Бізнес-аналітика програмної інженерії (Магістр)

  Бізнес-аналітика програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу та формування відповідних вимог до програмної системи і способів їх реалізації.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу.

 • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Бакалавр)

  Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Бакалавр)

  Геометричне моделювання – це аналітичний підхід до оперування базисними даними щодо геометричних образів та їх інтерпретації. Включає математичні та алгоритмічні методи для роботи з геометричними моделями об’єктів.

  Графічні інформаційні технології – це засоби обробки геометричних даних комп’ютерними методами.

   

  Моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритмів візуалізації, технології анімації та рендерінгу, засвоєння сучасних інструментальних засобів проектування web-публікацій та основи гейм-дизайну.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Магістр)

  Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Магістр)

  Геометричне моделювання – це аналітичний підхід до оперування базисними даними щодо геометричних образів та їх інтерпретації. Включає математичні та алгоритмічні методи для роботи з геометричними моделями об’єктів.

  Графічні інформаційні технології – це засоби обробки геометричних даних комп’ютерними методами.

   

  Моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритмів візуалізації, технології анімації та рендерінгу, засвоєння сучасних інструментальних засобів проектування web-публікацій та основи гейм-дизайну.

 • Інженерія даних та знань (Бакалавр)

  Інженерія даних та знань (Бакалавр)

  Інженерія даних та знань – це швидко прогресуючий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину прикладної математики, комп’ютерних наук, штучного інтелекту і програмної інженерії, у межах якого для проектування та моделювання розподілених систем обробки даних, баз даних та знань застосовуються методи м’яких і хмарних обчислень, інформаційні технології та засоби інтелектуального аналізу складних даних великих обсягів, машинного навчання та нейроморфних мереж.

  Програмні засоби систем обробки даних є потужнім інструментом інформаційного пошуку, консолідації та інтерпретації інформації, видобування, структурування та представлення знань, прийняття рішень в експертних та знання-орієнтованих системах, Internet-сервісах, інтелектуальних агентах та інших Web-технологіях, в системах розпізнавання образів та комп’ютерного зору

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, нейроморфних, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інженерія даних та знань (Магістр)

  Інженерія даних та знань (Магістр)

  Інженерія даних та знань – це швидко прогресуючий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину прикладної математики, комп’ютерних наук, штучного інтелекту і програмної інженерії, у межах якого для проектування та моделювання розподілених систем обробки даних, баз даних та знань застосовуються методи м’яких і хмарних обчислень, інформаційні технології та засоби інтелектуального аналізу складних даних великих обсягів, машинного навчання та нейроморфних мереж.

  Програмні засоби систем обробки даних є потужнім інструментом інформаційного пошуку, консолідації та інтерпретації інформації, видобування, структурування та представлення знань, прийняття рішень в експертних та знання-орієнтованих системах, Internet-сервісах, інтелектуальних агентах та інших Web-технологіях, в системах розпізнавання образів та комп’ютерного зору

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, нейроморфних, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо

   

 • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Бакалавр)

  Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Бакалавр)

  Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії – це швидко прогресуючий міжгалузевий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину комп’ютерних наук, програмної і комп’ютерної інженерії, економіки і права інтелектуальної власності в цифровому середовищі, у межах якого для отримання конкурентних переваг на ринках інформаційних технологій поряд з компетентностями з проектування та розробки програмних та апаратних засобів систем обробки даних необхідно застосовувати знання, вміння та навички охорони, комерціалізації, використання та захисту прав інтелектуальної власності на цифровий контент, програмне та схемотехнічне забезпечення таких систем.

  Цифрова трансформація інтелектуальної власності у глобальній економіці дозволяє найбільш ефективно та прибутково включати в господарський обіг майнові права на комп’ютерні програми, інформаційні технології та засоби програмної і комп’ютерної інженерії.

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.09 «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії» є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Магістр)
 • Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)

  Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)

  Інтелектуальні та робототехнічні системи – це освітня програма, що призначена для підготовки фахівців у двох з трьох напрямів комп’ютерних наук, що найбільш інтенсивно розвиваються останнім часом. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, та програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних роботів.

   

  Розвиток систем штучного інтелекту базується на сучасних досягненнях математичної теорії. Розробка робототехнічних систем потребує знань теорії управління, теоретичної й аналітичної механіки. Завдяки цьому навчання побудовано на органічному поєднанні фундаментальної підготовки з глибоким знанням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Все це надає можливість випускнику проектувати та створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології великих даних (Бакалавр)

  Інформаційні технології великих даних – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Профілями підготовки ОП «Інформаційні технології великих даних» є розробка інформаційних технологій, алгоритмічного та програмного забезпечення для роботи з великими даними (збору, зберігання, обробки та аналізу), розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей.

   

  Про освітню програму (спеціалізацію): метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють сучасними знаннями, уміннями та практичними навичками зі збору, зберігання, обробки та аналізу великих даних, зокрема корпоративних даних підприємств та організацій, геоданих, даних із соціальних мереж та медіа джерел, розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств, розробки та експлуатації програмних засобів обробки великих масивів даних на основі розподілених інформаційних технологій і хмарних сервісів.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень (Бакалавр)

  Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології проектування (Бакалавр)

  «Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп’ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати базові знання з фундаментальних наук та інформаційних технологій, необхідних для створення програмного забезпечення  повної комп’ютеризації усіх видів проектної діяльності.

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів передбачає набуття знань одразу у двох галузях: комп’ютерних та інженерних наук. Фахівці мають отримувати кваліфікацію на основі базового напряму з комп’ютерних наук, але з урахуванням специфіки їх застосування до інженерно-проектної діяльності. Освітня програма підготовки бакалавра забезпечує професійну підготовку студентів, здатних:

  –  формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

  – розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

  Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову складову за спеціалізацією.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології проектування (Магістр)

  «Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп'ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, потрібних для створення нових автоматизованих систем оптимального проектування в наукоємних галузях промисловості.

   

  Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері сучасних прикладних інформаційних технологій, що спрямовані на автоматизацію проектної діяльності в інженерії, соціально-економічній сфері та бажають отримати досвід дослідницької діяльності при вирішенні складних завдань щодо комп’ютерного моделювання складних об’єктів та процесів, обробки інформації та потоків даних. Освітня програма підготовки магістрів базується на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки, враховує специфіку роботи в галузі інформаційних  технологій, забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на здатності до самостійного навчання у сфері інформаційних технологій та інженерного проектування, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи