Спеціальність Комп’ютерна інженерія

Спеціальність включає наступні освітні програми:

Показано 12 результатів

 • Комп’ютерні системи та мережі (Бакалавр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Комп’ютерні системи та мережі (Магістр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Мультимедійні інформаційні технології і системи Бакалавр

  Мультимедійні інформаційні технології і системи (Бакалавр)

  Мультимедійні інформаційні технології і системи – це поєднання технологій, які дозволяють інтегрувати різні види та способи надання та використання символьної, звукової та відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для вводу, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

  Мультимедійні інформаційні технології і системи активно проникають в усі сфери прикладної та професійної діяльності людини, стають невід’ємним атрибутом професійної придатності в сучасному суспільстві. Вони мають високий попит у сфері виробництва товарів для систем масової інформації та комунікації; візуалізації об’єктів глобального інформаційного простору; розвитку електронної демократії, електронних послуг, інформаційних ринків; зростання інформаційного обміну за допомогою електронних соціальних мереж.

   

  Програмою передбачено підготовку фахівців, які володіють технологіями і системами мультимедіа в сфері:

  – комп’ютерної обробки, аналізу та відтворення цифрових зображень;

  – створення високоякісних двомірних і тривимірних об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації;

  – розробки комп’ютерних ігор і пост-продакшн;

  – розробки технологій для цифрових мультимедійних систем;

  – створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту;

  – інтеграції мультимедійних технологій в охорону здоров’я, «інтелектуальні простори», «інтелектуальні міста»;

  – 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів;

  – синтезування та обробки звукового контенту будь-якої складності.

 • Мультимедійні інформаційні технології і системи Магістр вступ Харків

  Мультимедійні інформаційні технології і системи (Магістр)

  Мультимедійні інформаційні технології і системи – це поєднання технологій, які дозволяють інтегрувати різні види та способи надання та використання символьної, звукової та відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для вводу, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

  Мультимедійні інформаційні технології і системи активно проникають в усі сфери прикладної та професійної діяльності людини, стають невід’ємним атрибутом професійної придатності в сучасному суспільстві. Вони мають високий попит у сфері виробництва товарів для систем масової інформації та комунікації; візуалізації об’єктів глобального інформаційного простору; розвитку електронної демократії, електронних послуг, інформаційних ринків; зростання інформаційного обміну за допомогою електронних соціальних мереж.

   

  Програмою передбачено підготовку фахівців, які володіють технологіями і системами мультимедіа в сфері:

  – комп’ютерної обробки, аналізу та відтворення цифрових зображень;

  – створення високоякісних двомірних і тривимірних об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації;

  – розробки комп’ютерних ігор і пост-продакшн;

  – розробки технологій для цифрових мультимедійних систем;

  – створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту;

  – інтеграції мультимедійних технологій в охорону здоров’я, «інтелектуальні простори», «інтелектуальні міста»;

  – 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів;

  – синтезування та обробки звукового контенту будь-якої складності.

 • Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей Бакалавр

  Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Бакалавр)

  Комп’ютерна інженерія – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності в галузі комп’ютерної інженерії є інфокомунікаційні системи і технології. Хмарні технології – це сукупність апаратно-програмних засобів, що забезпечують мережевий доступ до віддаленого загальним фондом конфігуруються ресурсів.

   

  Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень, та  проведення науково-дослідних робіт. Кафедра готує фахівців в області технологій використання обчислювальних ресурсів багатопроцесорних систем, гнучкого раціонального розподілу ресурсу хмар, програмного забезпечення віртуальної інфраструктури, адміністрування хмар, проектування і розробки програмного забезпечення розподіленої обробки неточних і неповних даних.

 • Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Магістр)

  Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Магістр)

  Інтернет речей (Internet of Things, скорочено IoT) – це глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв – «речей», оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації. Ці пристрої об’єднані за допомогою підключення до центрів контролю, управління і обробки інформації.

   

  Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у сфері Інтернет технологій. Наші випускники займаються проектуванням і розробкою web-додатків різного рівня складності, програмуванням додатків для мобільних пристроїв, розробкою додатків в сфері Інтернету речей як для користувача, так і виробничого рівня, проектуванням і розробкою систем аналізу і обробки даних з використанням хмарних технологій. Вони володіють всіма необхідними знаннями для десктопних розробників, інженерів QA, інженерів баз даних, системних адміністраторів та інших суміжних позицій в сфері ІТ.

 • Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор (Бакалавр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор (Магістр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Системи штучного інтелекту Бакалавр

  Системи штучного інтелекту (Бакалавр)

  Комп’ютерна інженерія – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності в галузі комп’ютерної інженерії є інфокомунікаційні системи і технології.

   

  Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасної обчислювальної техніки та мережі Internet, застосовуючи методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, а також використовувати інформаційні технології для проведення науково-дослідних робот.

 • Системи штучного інтелекту (Магістр)

  Системи штучного інтелекту (Магістр)

  Системи штучного інтелекту – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності систем штучного інтелекту є інформаційні системи і технології.

  Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасної обчислювальної техніки та мережі Internet, застосовуючи методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, а також використовувати інформаційні технології для проведення науково-дослідних робот.

 • Системне програмування (Бакалавр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Системне програмування (Магістр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію: