Спеціальність Теплоенергетика

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано 6 результатів

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність Бакалавр Харків

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Бакалавр)

  Енергетичний менеджмент – це сучасне науково обґрунтоване управління енергетичними ресурсами.

  Енергоефективність – неодмінна умова розвитку будь-якого підприємства.

  Енергетичний менеджмент – інструмент ефективності інвестицій.

   

  Науково-технічний прогрес та розвиток країни, добробут та якість життя людини визначаються рівнем споживання енергії. В усіх промислово розвинених країнах темпи розвитку енергетики випереджають темпи розвитку інших галузей.

  Історія цивілізації – це  історія винаходу все нових і нових методів перетворення енергії, освоєння її нових джерел і в кінцевому підсумку – збільшення якості життя.

  Незважаючи на багатовікову історію енергетики, головним завданням сьогодення є підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та раціональне управління їх споживанням. Будь сучасним – стань енергоефективним з нашою допомогою.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність Магістр

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Магістр)

  Енергетичний менеджмент – це комплексний підхід до вирішення питань енергоефективності та енергозбереження на будь-якому об’єкті господарської діяльності та комунальної сфери.

  Енергетичний менеджмент – вектор руху до енергонезалежності країни

   

  Розвиток цивілізації базується на освоєнні нових джерел енергії і методів її перетворення. Споживання теплової та електричної енергії є найважливішою умовою життя людини і розвитку економіки. Підвищення конкурентоспроможності підприємств і забезпечення їх економічної та енергетичної безпеки неможливо без реалізації великомасштабних проектів в галузі енергозбереження. Значення енергозбереження настільки велике, що сьогодні його називають «шостим паливом» – екологічним, поновлюваним і недорогим.

  Енергетичні менеджери стоять на чолі науково-технічного прогресу

 • Промислова та комунальна теплоенергетика Бакалавр

  Промислова та комунальна теплоенергетика (Бакалавр)

  Теплоенергетика – це галузь енергетики, в центрі уваги якої знаходяться процеси перетворення теплоти в інші види енергії.

  Теплоенергетика – непідвласна мінливій моді на професії

  Теплоенергетика – це гарантоване працевлаштування

   

  Наше життя з давніх часів визначається рівнем розвитку енергетики. Енергетика є фундаментом розвитку базових галузей промисловості, що визначають прогрес суспільного виробництва. Енергетика лежить в основі економічної безпеки держави, і визначає перспективи її розвитку. Теплоенергетика в даний час є пріоритетною галуззю не тільки в Україні, але і в більшості провідних країн світу. Теплоенергетики завжди затребувані в сучасних перспективних, престижних і добре оплачуваних сферах інженерної діяльності.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Промислова та комунальна теплоенергетика Магістр

  Промислова та комунальна теплоенергетика (Магістр)

  Теплоенергетика – це частина теплотехніки, яка займається питаннями розробки і застосування установок і систем, які  виробляють, трансформують, розподіляють і споживають теплову енергію.

  Теплоенергетика – це фундаментальні інженерні знання. Теплоенергетика – життєва необхідність сучасного суспільства.

   

  Наш світ розвивається завдяки глобальним викликам, і в 21 столітті ключовим питанням є забезпечення сталого розвитку цивілізації, що неможливо без достатньої кількості енергоресурсів. Для формування енергетики майбутнього необхідно вирішити питання створення принципово нових технологій генерації та споживання енергії. Таким чином, перспективи розвитку людства формуються новими ідеями, проектами й підходами в галузі теплоенергетики. Ми запрошуємо Вас стати творцями майбутнього!

  Без теплоенергетики немає життя, без нас немає теплоенергетики

 • Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Бакалавр)

  Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Бакалавр)

  Теплові процеси в енергетичному обладнанніце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 144 «Теплоенергетика» з підготовки сучасних інженерів-теплоенергетиків з широким використанням комп’ютерних технологій і сучасних комп’ютерних програм для проектування теплоенергетичного обладнання. ОП «Теплові процеси в енергетичному обладнанні» надає знання щодо теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні, яке використовується у багатьох галузях промисловості.

   

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців-інженерів, які мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати енергетичних установок, систем теплопостачання, холодильні і теплонасосні установки та інші.  Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».  Комп’ютерна підготовка дає можливість оволодіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС і ін., отримати уміння програмувати на мовах FORTRAN і C++ в середовищі Visual Studio і QT.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Магістр)

  Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Магістр)

  Теплові процеси в енергетичному обладнанніце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 144 «Теплоенергетика» яка надає знання щодо складних теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні і принципів їх моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій і програм.

   

  Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих магістрів, які є фахівцями у галузі теплоенергетики і мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати теплоенергетичних установок, систем теплопостачання, конденсаційні установки та установки кондиціювання і вентиляції повітря. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними програмами: AutoCAD, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject.  Саме такі спеціалісти потрібні провідним компаніям світу та мають можливість отримати роботу з достойною заробітною платою.