142 - Енергетичне машинобудування

Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння (Бакалавр)

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається. Необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

 

Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах випробувань, експлуатації, діагностики, сервісного обслуговування та ремонтів перспективних двигунів, а також проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення ДВЗ, ефективно працювати в суміжних областях енергетики. Програма розрахована на випускників технікумів споріднених до енергетичного машинобудування спеціальностей.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 142.05B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.05 «Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння».

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», Лабораторний корпус, 2 поверх, кафедра «ДВЗ».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Сторінка у Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Завідувач кафедри Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Пильов Володимир Олександрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Конструкції двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Інформаційні технології та програмування в ДВЗ

Основи САПР ДВЗ

Термодинаміка теплових двигунів

Процеси тепло- та масообміну в ДВЗ

Теорія ДВЗ

Хімотологія та альтернативні палива

Паливні системи ДВЗ

Системи наддуву та утилізації теплоти ДВЗ

Системи автоматичного регулювання ДВЗ

Динаміка та міцність ДВЗ

Установки з ДВЗ та технічне обслуговування

Бортові електронні системи транспортних засобів

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Технології ремонту ДВЗ

Випробування ДВЗ

Діагностичне обладнання та діагностування ДВЗ

Організація сервісу та ремонту ДВЗ

Характеристика спеціалізації За спеціалізацією «Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння» студенти здобувають поглиблені знання, уміння та навички для забезпечення експлуатації, діагностування, сервісного обслуговування та ремонту двигунів, організаційно-керівної роботи, а також успішного виконання завдань в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування.
Можливості працевлаштування Випускники працюють на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, СТО, в салонах з продажу авто техніки (     ), на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу, а також на заводах, в КБ і НДІ галузі («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), в споріднених галузях економки. Бакалаври мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною та  освітньо-науковою програмами. Освітньо-наукова програма передбачає отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки.
Медіаконтент:

www.facebook.com\KafDVS

О специализации Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются неотъемлемой и весомой частью энергетического комплекса любой развитой страны. Общая мощность двигателей внутреннего сгорания покрывает более 80% мирового потенциала механической энергии. Отрасль двигателестроения сегодня быстро развивается. Необходима подготовка специалистов соответствующей квалификации, обладающих широким спектром современных знаний.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программой предусмотрено изучение комплекса дисциплин, обеспечивающих современный уровень компьютерной и всесторонней профессиональной подготовки, которая позволяет реализовать себя в сферах испытаний, эксплуатации, диагностики, сервисного обслуживания и ремонтов перспективных двигателей, а также проектирования, технологической подготовки производства, изготовления ДВС, эффективно работать в смежных областях энергетики. Программа рассчитана на выпускников техникумов специальностей родственных энергетическому машиностроению.
Название образовательной программы / специализации 142.05 «Эксплуатация, диагностирование и организация ремонта двигателей внутреннего сгорания»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания».

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,
НТУ «ХПИ», Лабораторный корпус, 2 этаж, кафедра «ДВС».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Страничка Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Заведующий кафедрой Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, доктор технических наук, профессор Пылев Владимир Александрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр, доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Информационные технологии и программирование в ДВС

Основы САПР ДВС

Термодинамика тепловых двигателей

Процессы тепло- и массообмена в ДВС

Теория ДВС

Химотология и альтернативные топлива

Топливные системы ДВС

Системы наддува и утилизации теплоты ДВС

Системы автоматического регулирования ДВС

Динамика и прочность ДВС

Установки с ДВС и техническое обслуживание

Бортовые электронные системы автомобиля

Материаловедение и технология конструкционных материалов

Технологии ремонта ДВС

Испытания ДВС

Диагностическое оборудование и диагностика ДВС

Организация сервиса и ремонта ДВС

Характеристика специализации По специальности «Эксплуатация, диагностика и организация ремонта двигателей внутреннего сгорания» студенты получают углубленные знания, умения и навыки для обеспечения эксплуатации, диагностирования, сервисного обслуживания и ремонта двигателей, организационно-управленческой работы, а также успешного выполнения задач в направлениях разработки, производства, обеспечения экологических норм всех типов ДВС с учетом новейших тенденций развития мирового моторостроения.
Возможности трудоустройства Выпускники работают на предприятиях по ремонту и обслуживанию ДВС, СТО, в салонах по продаже автотехники (Lexus (ООО “Арт-Лекс”, г. Харьков) Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ООО “АвтоГраф-м”); АТЛ (ООО “АТЛ”, Харьковский филиал) Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW) на автобазах, тепловозных депо, машино-тракторных станциях, на судах, предприятиях по добыче и транспортировке нефти и газа, а также на заводах, в КБ и НИИ отрасли ( «Завод имени Малышева», «Турбоатом», «ФЭД», «КРАЗ», ИПМаш НАН Украины), в родственных отраслях экономки. Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по образовательно-профессиональной и образовательно-научной программам. Образовательно-научная программа предусматривает получение двух дипломов – НТУ «ХПИ» и Варшавской политехники.
Медиаконтент: www.facebook.com\KafDVS

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма)

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Двигуни внутрішнього згоряння"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *