141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і мережі (Бакалавр)

Електричні системи і мережі – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Електричні системи та мережі» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, монтажу, та експлуатації електричних систем та мереж.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах електроенергетики, електротехнічних та електромеханічних систем. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на фундаментальні знання та формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. В процесі навчання студенти отримують повний комплекс знань щодо процесу передачі та розподілення електричної енергії від виробників електричної енергії до споживачів.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електричні системи та мережі
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Ми запрошуємо вас відвідати нас в узгоджений час.

Метро “Пушкінська” або “Архитектора Бекетова” Електротехнічний корпус НТУ «ХПI», к.228.

Наша поштова адреса : 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2. Кафедра передачі електричної енергії.

Е-mail: 228ek@i.ua , тел. 057-7076246,  057-7076977

Завідувач кафедри д.т.н., професор Бондаренко Володимир Омелянович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників молодший інженер-електрик

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни 1.      Вступ до спеціальності

2.      Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

3.      Теорія автоматичного керування

4.      Розподільчі електричні мережі

5.      Електричні системи та мережі

6.      Математичні задачі енергетики

7.      Основи електроенергетики

8.      Електромагнітні перехідні процеси

9.      Техніка високих напруг

10.  Електромеханічні перехідні процеси

11.  Системоутворюючі мережі та їх режими

12.  Оптимізація режимів роботи електроенергетичних систем

13.  Заземлюючі пристрої електроустановок

14.  Взаємодія електроенергетичних систем з навколишнім середовищем

15.  Перенапруги в електроенергетичних системах

Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Електричні системи та мережі» належить до «класичної» складової підготовки фахівців за напрямом «Електроенергетика» з процесів передачі та розподілення електричної енергії від виробників електричної енергії до споживачів. Підготовка ведеться з 1930 року без зміни назви спеціалізації
Можливості працевлаштування Випускники нашої спеціальності отримують гарантоване працевлаштування в: підрозділах НЕК «Укренерго», обласних та районних енергетичних компаніях, проектно-конструкторських й науково-дослідних інститутах та організаціях, відділах головного енергетика різноманітних енергетичних та промислових підприємств, електричних цехах електричних станцій та підстанцій. Основні види діяльності: проектно-конструкторська, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська та науково-дослідницька роботи на підприємствах і в організаціях базового інноваційно-технологічного кластера «Енергетика».
Медіаконтент:  

Facebook https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

О специализации Электрические системы и сети – это образовательная программа (специализация) специальности 141- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика. Специализация «Электрические системы и сети» ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов по проектированию, монтажу и эксплуатации электрических систем и сетей.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для соискателей высшего образования, которые стремятся стать специалистами в сферах электроэнергетики, электротехнических и электромеханических систем. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на фундаментальные знания и формирования максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего специалиста. В процессе обучения студенты получают полный комплекс знаний о процессе передачи и распределения электрической энергии от производителей электрической энергии потребителям.
Название образовательной программы / специализации Электрические системы и сети

 

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Мы приглашаем вас посетить нас в согласованное время.

Метро “Пушкинская” или “Архитектора Бекетова” Электротехнический корпус НТУ «ХПИ», к.228.

Наш почтовый адрес: 61002, Харьков, ул. Кирпичева, 2. Кафедра передачи электрической энергии.

Е-mail: 228ek@i.ua, тел. 057-7076246, 057-7076977

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Бондаренко Владимир Емельянович

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников младший инженер-электрик

 

Основные специальные учебные дисциплины 1. Введение в специальность

2. Вычислительная техника и алгоритмические языки

3. Теория автоматического управления

4. Распределительные электрические сети

5. Электрические системы и сети

6. Математические задачи энергетики

7. Основы электроэнергетики

8. Электромагнитные переходные процессы

9. Техника высоких напряжений

10. Электромеханические переходные процессы

11. Системообразующие сети и их режимы

12. Оптимизация режимов работы электроэнергетических систем

13. Заземляющие устройства электроустановок

14. Взаимодействие электроэнергетических систем с окружающей средой

15. Перенапряжения в электроэнергетических системах

Характеристика специализации Специализация «Электрические системы и сети» относится к «классической» составляющей подготовки специалистов по направлению «Электроэнергетика» из процессов передачи и распределения электрической энергии от производителей электрической энергии потребителям. Подготовка ведется с 1930 года без изменения названия специализации
Возможности трудоустройства Выпускники нашей специальности получают гарантированное трудоустройство в: подразделениях НЭК «Укрэнерго», областных и районных энергетических компаниях, проектно-конструкторских и научно-исследовательских институтах и организациях, отделах главного энергетика различных энергетических и промышленных предприятий, электрических цехах электростанций и подстанций. Основные виды деятельности: проектно-конструкторская, производственно-технологическая, организационно-управленческая и научно-исследовательская работы на предприятиях и в организациях базового инновационно-технологического кластера «Энергетика».
Медиаконтент  

Facebook https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні системи і мережі (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *