162 - Біотехнології та біоінженерія

Фармацевтична біотехнологія (Бакалавр)

Фармацевтична біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій виробництва лікарських препаратів, вакцин, гормонів, імуномодуляторів, вітамінів та інших біологічно активних речовин та добавок з використанням організмів-продуцентів.

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців для підприємств фармацевтичної, біотехнологічної та мікробіологічної промисловості – ви отримаєте фахові знання з визначення і аналізу властивостей речовин та матеріалів, з проектування технологічної частини та оформлення проектної документацій, з розробки нових або удосконалення існуючих технологічних процесів, які відповідають сучасним вимогам підприємств.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 162.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 162.2 «Фармацевтична біотехнологія»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Інтернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Завідувач кафедри Доктор фізико-математичних наук, професор Огурцов Олександр Миколайович

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, Магістр, Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Біологія клітини

Фундаментальні основи біотехнології

Аналітична хімія

Фізико-хімічні методи аналізу

Загальна мікробіологія і вірусологія

Біофізика

Біохімія

Біоорганічна хімія

Біофізична хімія

Сенсорні системи в біофармації

Методи аналізу біофармацевтичних систем

Генетика

Молекулярна біологія

Хімічна та молекулярна біофізика

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

Устаткування біофармацевтичних виробництв

Основи проектування та автоматизації біофармацевтичних підприємств

Нормативне забезпечення біофармацевтичних виробництв

Загальна біотехнологія

Основи фармакології та фармакогнозії

Фармацевтична хімія

Імунобіотехнологія

Фармацевтична біотехнологія

Характеристика спеціалізації Спеціалізація 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій виробництва лікарських препаратів, вакцин, гормонів, імуномодуляторів, вітамінів та інших біологічно активних речовин та добавок з використанням організмів-продуцентів. До професійних компетентностей також відноситься визначення і аналіз властивостей речовин та матеріалів на підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної та мікробіологічної промисловості; розробка нових або удосконалення існуючих технологічних процесів, які відповідають сучасним вимогам підприємств фармацевтичної, біотехнологічної та мікробіологічної промисловості; проектування технологічної частини та оформлення проектної документацій фармацевтичних, біотехнологічних, мікробіологічних виробництв.
Можливості працевлаштування Список підприємств та установ, на яких працюють випускники кафедри https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медіаконтент: https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

О специализации Фармацевтическая биотехнология – это специализация специальности 162 «Биотехнологии и биоинженерия», которая входит в область знаний 16 «Химическая и биоинженерия». Специализация 162.2 «Фармацевтическая биотехнология» ориентирована на получение углублённых знаний о разработке технологий производства лекарственных препаратов, вакцин, гормонов, иммуномодуляторов, витаминов и других биологически активных веществ и добавок с использованием организмов-продуцентов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Фармацевтическая биотехнология» (в отличие от большинства специализаций, которые ориентированы на относительно узкую область практических применений) готовит более универсальных специалистов для предприятий фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности – вы получите профессиональные знания об определении и анализе свойств веществ и материалов, о проектировании технологической части и оформлении проектной документации, о разработке новых или усовершенствовании существующих технологических процессов, которые соответствуют современным требованиям предприятий.
Название образовательной программы / специализации 162.2 «Фармацевтическая биотехнология»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Биотехнология, биофизика и аналитическая химия»,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Интернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Заведующий кафедрой Доктор физико-математических наук, профессор Огурцов Александр Николаевич

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, Магистр, Доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Биология клетки

Фундаментальные основы биотехнологии

Аналитическая химия

Физико-химические методы анализа

Общая микробиология и вирусология

Биофизика

Биохимия

Биоорганическая химия

Биофизическая химия

Сенсорные системы в биофармации

Методы анализа биологических систем

Генетика

Молекулярная биология

Химическая и молекулярная и биофизика

Процессы и аппараты биотехнологических производств Оборудование биофармацевтических производств

Основы проектирования и автоматизации биофармацевтических предприятий

Нормативное обеспечение биофармацевтических производств

Общая биотехнология

Основы фармакологии и фармакогнозии

Фармацевтическая химия

Иммунобиотехнология

Фармацевтическая биотехнология

Характеристика специализации Специализация 162.2 «Фармацевтическая биотехнология» ориентируется на получение углублённых знаний о разработке технологий производства лекарственных препаратов, вакцин, гормонов, иммуномодуляторов, витаминов и других биологически активных веществ и добавок с использованием организмов-продуцентов. К профессиональным компетентностям также относится определение и анализ свойств веществ и материалов на предприятиях фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности; разработка новых или усовершенствование существующих технологических процессов, которые соответствуют современным требованиям предприятий фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности; проектирование технологической части и оформление проектной документации фармацевтических, биотехнологических и микробиологических производств.
Возможности трудоустройства Список предприятий и организаций, на которых работают выпускники кафедры https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медиаконтент https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

162 Біотехнології та біоінженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра бiотехнологiї, біофізики та аналiтичної хiмiї

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фармацевтична біотехнологія (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *