122 - Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи та технології (Бакалавр)

Інформаційно-аналітичні системи – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань.

Метою спеціалізації є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining).

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інформаційно-аналітичні системи та технології
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій,

Україна, м. Харків, Кирпичова 2,

+380 (57) 70-76-103,

kuzenko@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Куценко Олександр Сергійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Об’єктно-орієнтоване програмування.

Алгоритми і структури даних.

Операційні системи та системне програмування.

Бази даних та інформаційні системи.

Аналіз даних.

Захист інформації.

Розподілені інформаційно-аналітичні системи.

Інтелектуальні інформаційні системи.

3D-моделювання.

Характеристика спеціалізації Метою спеціалізації є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (DMg) , а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в IT-компаніях як програмістів, тестувальників, проектувальників баз даних, а також системними і бізнес-аналітиками на підприємствах будь-якого рівня (державних, приватних, малого і середнього бізнесу). Випускники можуть розробляти, впроваджувати та координувати корпоративні інформаційні системи, розробляти математичні і комп’ютерні моделі бізнес-процесів, проектувати бази даних інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття рішень в умовах економічної невизначеності.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/KafedraSAU/
Вступ Информационно-аналитические системы – комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, методик, которые используются для обеспечения анализа больших объемов информации в целях обоснования принятия управленческих решений и других возможных применений.
Короткий опис освітньої програми / спеціалізації Целью специализации является подготовка профессионалов с комплексными и гармонично сформулированными знаниями в области современных информационных технологий, компьютерных методах оперативного анализа данных (OLAP, Big Data), а также интеллектуального анализа информации (Data mining).
Назва освітньої програми / спеціалізації Информационно-аналитические системы и технологии
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра системного анализа и информационно-аналитических технологий,

Украина, г. Харьков, Кирпичёва 2,

+380 (57) 70-76-103,

kuzenko@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Куценко Александр Сергеевич
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Объектно-ориентированное программирование.

Алгоритмы и структуры данных.

Операционные системы и системное программирование.

Базы данных и информационные системы.

Анализ данных.

Защита информации.

Распределенные информационно-аналитические системы.

Интеллектуальные информационные системы.

3D-моделирование.

Характеристика спеціалізації Целью специализации является подготовка профессионалов с комплексными и гармонично сформулированными знаниями в области современных информационных технологий, компьютерных методах оперативного анализа данных (OLAP, Big Data), а также интеллектуального анализа информации (Data mining). Для достижения этой цели предусмотрена следующая структура образователь­ной программы: базовая IT-подготовка, прикладная математическая подготовка, профессиональная IT-подготовка включающая изучение современных средств создания и поддержки OLAP-систем, информационных хранилищ (DWH), СППР (DSS), интеллектуального анализа (DMg), а также комплекс инструментальных средств визуализации дву­мерного (2D) и трехмерного (3D) представления информации.
Можливості працевлаштування Выпускники могут работать в IT-компаниях в качестве программистов, тестировщиков, проектировщиков баз данных, а также системными и бизнес-аналитиками на предприятиях любого уровня (государственных, частных, малого и среднего бизнеса). Выпускники могут разрабатывать, внедрять и координировать корпоративные информационные системы, разрабатывать математические и компьютерные модели бизнес-процессов, проектировать базы данных информационно-аналитические системы поддержки принятия решений в условиях экономической неопределенности.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/KafedraSAU/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційно-аналітичні системи та технології (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *