161 - Хімічні технології та інженерія

Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Бакалавр)

Інтеграція технологічних процесів – це універсальна освітня програма, спрямована на підготовку інженерів, які за допомогою комп’ютерного моніторингу створюють енергоефективні виробництва з дотриманням екологічних і економічних вимог. Профілем підготовки освітньої програми є енергоаудит, що визначає раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів в будь-якій галузі промисловості, в т.ч. хімічній, а також програмне забезпечення енергоефективності

 

Метою спеціалізації є підготовка кваліфікованих універсальних інженерів, які забезпечують високоефективну роботу виробництв (фармацевтичних, харчових, хімічних, газо- та нафтохімічних і будь-яких інших), оптимізують використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (вітрові електрогенераторів; сонячних установок; приливних, хвильових, водоспадних, геотермальних електростанцій; біопалива), створюють нові енергоефективні технології та енерготехнологічні системи, вдосконалюють і оптимізують використання енергетичних ресурсів на існуючих підприємствах і успішно керують виробництвом і персоналом

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 161.11B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Інтегровані технології, процеси та апарати»

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», лабораторний корпус №3

Тел. 707-65-89,

Куратор роботи з абітуриєнтами проф. Селіхов Юрій Анатолійович м. 0987509166, р. 707-60-96, д. 711-59-90.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Ведь Валерій Євгенович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни Комп’ютерно-інтегровані технології; інформаційні системи та комплекси; програмне забезпечення; нетрадиційні і поновлювані джерела енергії; основи енерго- та ресурсозбереження; методів інтеграції теплоенергетичних процесів у промисловості (пінч-аналіз); методи оптимізації хімічних технологій; математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
Характеристика спеціалізації Готуємо фахівців, які володіють сучасними методами управління енергетичними потоками на підприємствах різних галузей промисловості:

–       управління виробництвом і персоналом, що забезпечує високоефективну роботу виробництв;

–       створення нових енергоефективних технологій і енерготехнологічних систем;

–       вдосконалення і оптимізація використання енергетичних ресурсів, теплоенергетичних систем і технологічного устаткування;

–       оптимізація використання вторинних енергоресурсів і нетрадиційних поновлюваних джерел енергії.

Можливості працевлаштування §  Наші випускники завжди користуються попитом і мають широкі можливості працевлаштування на підприємствах харчової, фармацевтичної та легкої промисловості, нафто- і газопереробної галузі, виробництва будматеріалів, в агропромисловому комплексі, та ін., незалежно від форми власності підприємства. Працюють в науково-дослідних, проектних і аналітичних підрозділах компаній, фірм, організацій, університетів.

§  Nestle; THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,  ІКЕА, Енергоаудиторська фірма «Оптіменерго»,  Співдружність -Т; НІОХІМ; ФТІНТ; ГП Укрніігаз;  НПФ Анкор-Теплоенерго; ГП НІТІП; Укрхіммаш; ПАО «Укрнафтохімпроект», АМД

Медіаконтент:

О специализации Интеграция технологических процессов – это универсальная образовательная программа, направленная на подготовку инженеров, которые по средствам компьютерного мониторинга создают энергоэффективные производства с соблюдением экологических и экономических требований. Профилем подготовки образовательной программы является энергоаудит, определяющий рациональное использование материальных и энергетических ресурсов в любой отрасли промышленности, в т.ч. химической, а также программное обеспечение энергоэффективности
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью специализации является подготовка квалифицированных универсальных инженеров, которые обеспечивают высокоэффективную работу производств (фармацевтических, пищевых, химических, газо- и нефтехимических и любых других), оптимизируют использование вторичных энергоресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ветроэлектрогенераторов; солнечных установок; приливных, волновых, водопадных, геотермальных электростанций; биотоплива), создают новые энергоэффективные технологии и энерготехнологические системы, совершенствуют и оптимизируют использование энергетических ресурсов на существующих предприятиях и успешно управляют производством и персоналом
Название образовательной программы / специализации Интеграция технологических процессов, программное обеспечение энергоэффективности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Интегрированные технологии, процессы и аппараты»

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ», лабораторный корпус №3

Тел. 707-65-89,

Куратор работы с абитуриентами проф. Селихов Юрий Анатолиевич м. 0987509166, р. 707-60-96, д. 711-59-90.

Заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор Ведь Валерий Евгеньевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр

Магистр

Основные специальные учебные дисциплины Компьютерно-интегрированные технологии; информационные системы и комплексы; программное обеспечение; нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; основы энерго- и ресурсосбережения; методы интеграции теплоэнергетических процессов в промышленности (пинч-анализ); методы оптимизации химических технологий; математическое моделирование химико-технологических процессов
Характеристика специализации Готовим специалистов, владеющих современными методами управления энергетическими потоками на предприятиях различных отраслей промышленности:

–       управление производством и персоналом для обеспечения высокоэффективной работы производства;

–       создание новых энергоэффективных технологий и энерготехнологических систем;

–       усовершенствование и оптимизация использования энергетических ресурсов, теплоэнергетических систем и технологического оборудования;

–       оптимизация и использование вторичных энергоресурсов и нетрадиционных источников энергии

Возможности трудоустройства Наши выпускники всегда востребованы и имеют широкие возможности трудоустройства на предприятиях пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, нефте- и газоперерабатывающей отрасли, производства стройматериалов, в агропромышленном комплексе, и др., независимо от формы собственности предприятия. Работают в научно-исследовательских, проектных и аналитических подразделениях компаний, фирм, организаций, университетов.

§  Nestle; THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,  ІКЕА, Энергоаудиторская фирма «Оптимэнерго»,  Содружество -Т; НИОХИМ; ФТИНТ; ГП Укрниигаз;  НПФ Анкор-Теплоэнерго; ГП НИТИП; Укрхиммаш; ПАО «Укрнефтехимпроект», АМД

Медиаконтент

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *