161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Бакалавр)

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це створення сучасних технологічних процесів переробки полімерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих виробів в таких галузях, як медицина, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість,  косметологія, побут.

 

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів переробки полімерів на якість отриманого продукту, це здійснювання якісного та кількісного аналізу сировини та отриманої продукції, це уміння виконувати матеріальні, інженерні розрахунки технологічних процесів переробки полімерів, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого техпроцесу, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 161.06B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Веб-сайт кафедри http//www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Кафедра знаходиться в технічному корпусі, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх.

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, професор АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Хімія і технологія мономерів; хімія і фізика високомолекулярних сполук; хімія біополімерів; реологія і міцність полімерів; теоретичні основи переробки пластичних мас; технологія і обладнання переробки пластичних мас; полімерне матеріалознавство; основи проектування хімічних виробництв; метрологія і сертифікація продукції галузі; нанотехнології і ресурсозбереження в переробці полімерів.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація охоплює сучасні методи переробки пластичних мас (екструзія, лиття під тиском, пресування, пневмо- та вакуумформування, ротаційне формування та ін.), виробництва плівок, технічних виробів, труб для всіх галузей промисловості, будівництва, медицини, транспорту та ін.
Можливості працевлаштування Підприємства хімічної, машинобудівної, прила­добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: нача­льники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

О специализации Химическая технология переработки полимерных и композиционных материалов – это создание современных технологических процессов переработки полимеров по принципу безотходных, малоэнергоемких и высокопроизводительных технологий с целью использования полученных изделий в таких отраслях, как медицина, строительство, радиоэлектроника, приборостроение, машиностроение, авиация, сельское хозяйство, пищевая промышленность, косметология, быт.
Короткое описание образовательной программы / специализации Химическая технология переработки полимерных и композиционных материалов – это умение анализировать влияние технологических параметров переработки полимеров на качество полученного продукта, это проведение качественного и количественного анализа сырья и полученной продукции, это умение выполнять материальные и инженерные расчеты технологических процессов переработки полимеров, осуществлять выбор необходимого оборудования, проводить экономический анализ разработанного техпроцесса, понимать экологические и социальные последствия  профессиональной деятельности.
Название образовательной программы / специализации Химическая технология переработки полимерных и композиционных материалов
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Тел .: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Сайт кафедры http //www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E- mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua .

Кафедра находится в техническом корпусе, вход со стороны радиокорпуса, второй этаж.

Заведующий кафедрой кандидат технических наук, профессор Авраменко Вячеслав Леонидович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Химия и технология мономеров; химия и физика высокомолекулярных соединений; химия биополимеров; реология и прочность полимеров; теоретические основы переработки пластических масс; технология и оборудование переработки пластических масс; полимерное материаловедение; основы проектирования химических производств; метрология и сертификация продукции отрасли; нанотехнологии и ресурсосбережения в переработке полимеров.
Характеристика специализации Специализация охватывает современные методы переработки пластических масс (экструзия, литье под давлением, прессование, пневмо- и вакуумформование, ротационное формование и др.), производство пленок, технических изделий, труб для всех отраслей промышленности, строительства, медицины, транспорта, авиации.
Возможности трудоустройства Предприятия химической, машиностроительной, электротехнической промышленности; предприятия транспорта, связи, строительства, медицинской промышленности, научно-исследовательские учреждения. В Харькове нет ни одного предприятия, где бы не работали выпускники кафедры. Должности: начальники смен, мастера, технологи, главные технологи, проектировщики, начальники цехов, инженеры, главные инженеры, научные сотрудники и др.
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *