161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Магістр)

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це проектування сучасних технологічних процесів з переробки полімерних композиційних матеріалів за принципом безвідходних, мало енергоємних і високопродуктивних технологій та оптимізація діючих виробництв з переробки пластмас з метою використання отриманих полімерних виробів в різних галузях промисловості,  у медицині, будівництві,  авіації, сільському господарстві, харчової промисловості,  побуті.

 

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це уміння аналізувати взаємозв’язок « склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів процесів переробки полімерів на якість отриманих виробів, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів переробки пластичних мас.

Шифр: 161.06M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Веб-сайт кафедри http//www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Кафедра знаходиться в технічному корпусі, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх.

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, професор АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Технологія переробки та застосування еластомерів; технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків; технологічні та експлуатаційні випробування полімерних та композиційних матеріалів; токсикологія полімерних та композиційних матеріалів; фазові процеси в гетерогенних полімерних системах; природоохоронні технології в галузі; рециклінг та ресурсозбереження в галузі; основи наукових досліджень; стандартизація та сертифікація продукції галузі.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація охоплює сучасні методи переробки пластичних мас (екструзія, лиття під тиском, пресування, пневмо- та вакуумформування, ротаціне формування та ін.), виробництво плівок, технічних виробів, труб для всіх галузей промисловості, будівництва, медицини, транспорту та ін.
Можливості працевлаштування Підприємства хімічної, машинобудівної, прила­добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: нача­льники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

О специализации Химическая технология переработки полимерных и композиционных материалов – это проектирование современных технологических процессов по переработке полимерных композиционных материалов по принципу безотходных, малоэнергоемких и высокопроизводительных технологий и оптимизация действующих производств по переработке пластмасс с целью использования полученных полимерных изделий в разных отраслях промышленности, в медицине, строительстве, авиации, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, быту.
Короткое описание образовательной программы / специализации Химическая технология переработки полимерных и композиционных материалов – это умение анализировать взаимосвязь «состав-структура-свойства» полимерной системы современными методами исследования, это умение оценивать влияние технологических параметров процессов переработки полимеров на качество полученных изделий, это умение выполнять материальные, инженерные расчеты технологических процессов переработки пластических масс.
Название образовательной программы / специализации Химическая технология переработки полимерных и композиционных материалов
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Тел .: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Сайт кафедры http //www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E- mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua .

Кафедра находится в техническом корпусе, вход со стороны радиокорпуса, второй этаж.

Заведующий кафедрой кандидат технических наук, профессор Авраменко Вячеслав Леонидович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Технология переработки и применение эластомеров; Технология производства синтетических и природных клеев и герметиков; технологические и эксплуатационные испытания полимерных и композиционных материалов; токсикология полимерных и композиционных материалов; фазовые процессы в гетерогенных полимерных системах; природоохранные технологии в отрасли; рециклинг и ресурсосбережения в отрасли; основы научных исследований; стандартизация и сертификация продукции в отрасли.
Характеристика специализации Специализация охватывает современные методы переработки пластических масс (экструзия, литье под давлением, прессование, пневмо- и вакуумформование, ротационное формование и др.), производство пленок, технических изделий, труб для всех отраслей промышленности, строительства, медицины, транспорта и др.
Возможности трудоустройства Предприятия химической, машиностроительной, электротехнической промышленности; предприятия транспорта, связи, строительства, медицинской промышленности, научно-исследовательские учреждения. В Харькове нет ни одного предприятия, где бы не работали выпускники кафедры. Должности: начальники смен, мастера, технологи, главные технологи, проектировщики, начальники цехов, инженеры, главные инженеры, научные сотрудники и др.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *