161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Бакалавр)

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення сучасних технологічних процесів виробництва полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій  з метою використання отриманих матеріалів в таких галузях, як медицина, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість,  косметологія, побут.

 

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого матеріалу, це здійснювання аналізу сировини та готової продукції, це уміння виконувати матеріальні, та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластмас, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого виробництва, розуміти екологічні та соціальні наслідки  професіональної діяльності.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 161.07B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Веб-сайт кафедри http//www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Кафедра знаходиться в технічному корпусі, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх.

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, професор АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Хімія і технологія мономерів; хімія і фізика високомолекулярних сполук; хімія біополімерів; реологія і міцність полімерів; технологія виробництва високомолекулярних сполук; основи проектування хімічних виробництв; сучасне обладнання для виробництва пластмас; нанотехнології та ресурсозбереження у виробництві полімерів; метрологія та сертифікація продукції галузі.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація охоплює процеси виробництва полімеризаційних (поліолефіни, поліакрилати, полістирольні, полівінілацетатні пластики та ін.) та поліконденсаційних (ПЕТФ (поліетилентерефталат), феноло-формальдегідні, сечовино-формальдегідні, поліестерні та ін.) полімерів для застосування у всіх галузях промисловості, будівництва і медицини.
Можливості працевлаштування Підприємства хімічної, машинобудівної, прила­добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної промисловості, підприємства галузей культури, друк, кіно, радіо, телебачення; підприємства харчової промисловості, науково-дослідні уста­нови. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, про­ектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробіт­ники та ін.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

О специализации Химическая технология синтетических и природных полимеров и эластомеров- это создание современных технологических процессов производства полимеров и эластомеров по принципу безотходных, малоэнергоёмких и высокопроизводительных технологий с целью использования полученных материалов в таких отраслях, как медицина, строительство, радиоэлектроника, приборостроение, машиностроение, авиация, сельское хозяйство, пищевая промышленность, косметология, быт.
Короткое описание образовательной программы / специализации Химическая технология синтетических и природных полимеров и эластомеров – это умение анализировать влияние технологических параметров синтеза полимеров на качество полученного материала, это проведение анализа сырья и готовой продукции, это умение выполнять материальные и инженерные расчеты технологических процессов производства пластмасс, осуществлять выбор необходимого оборудования, проводить экономический анализ разработанного производства, понимать экологические и социальные последствия  профессиональной деятельности.
Название образовательной программы / специализации Химическая технология синтетических и природных полимеров и эластомеров
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Тел .: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Сайт кафедры http //www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E- mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua .

Кафедра находится в техническом корпусе, вход со стороны радиокорпуса, второй этаж.

Заведующий кафедрой кандидат технических наук, профессор Авраменко Вячеслав Леонидович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Химия и технология мономеров; химия и физика высокомолекулярных соединений; химия биополимеров; реология и прочность полимеров; технология производства высокомолекулярных соединений; основы проектирования химических производств; современное оборудование для производства пластмасс; нанотехнологии и ресурсосбережение в производстве полимеров; метрология и сертификация продукции в отрасли.
Характеристика специализации Специализация охватывает процессы производства полимеризационных (полиолефины, полиакрилаты, полистирольные, поливинилацетатные пластики и др.) и поликонденсационных (ПЭТФ (полиэтилентерефталат), феноло-формальдегидные, карбамидо-формальдегидные, полиэфирные и др.) полимеров для применения во всех отраслях промышленности, строительства и медицины.
Возможности трудоустройства Предприятия химической, машиностроительной, электротехнической промышленности; предприятия транспорта, связи, строительства, медицинской промышленности, научно-исследовательские учреждения. В Харькове нет ни одного предприятия, где бы не работали выпускники кафедры. Должности: начальники смен, мастера, технологи, главные технологи, проектировщики, начальники цехов, инженеры, главные инженеры, научные сотрудники и др.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *