16 Хімічна та біоінженерія

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Магістр)

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення нових технологічних процесів виробництва  полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій, оптимізація діючих виробництв полімерів з метою використання отриманих полімерних матеріалів в різних галузях промисловості, медицині, сільському господарстві, харчової промисловості,  косметології, побуті.

 

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів –  це уміння аналізувати взаємозв’язок  «склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого продукту, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластичних мас.

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Веб-сайт кафедри http//www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Кафедра знаходиться в технічному корпусі, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх.

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, професор АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Технологія полімерів медико-біологічного призначення; технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення; основи наукових досліджень; санітарно-хімічні властивості продукції галузі; фізико-хімія поверхні еластомерів та полімерів; методи оцінки властивостей синтетичних і природних полімерів та еластомерів; рециклінг та ресурсозбереження в галузі; стандартизація та сертифікація продукції галузі; природоохоронні технології в галузі.
Характеристика спеціалізації Технологічні процеси виробництва і переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення для застосування в таких напрямках медицини як хірургія, травматологія та ортопедія, фармація, стоматологія, біохімічні дослідження, питання модифікації полімерів з метою поліпшення їх біологічної сумісності, вирішення екологічних питань при виробництві та переробці пластмас медичного призначення.
Можливості працевлаштування Підприємства та науково-дослідні установи медичної промисловості, а також підприємства хімічної, промисловості; транспорту, зв’язку, будівництва. У Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

О специализации Химическая технология синтетических и природных полимеров и эластомеров – это создание новых технологических процессов производства полимеров и эластомеров по принципу безотходных, мало энергоемких и высокопроизводительных технологий, и оптимизация действующих производств полимеров с целью использования полученных полимерных материалов в разных отраслях промышленности, медицине, авиации, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, косметология, быту.
Короткое описание образовательной программы / специализации Химическая технология синтетических и природных полимеров и эластомеров – это умение анализировать взаимосвязь «состав-структура-свойства» полимерной системы современными методами исследования, это умение оценивать влияние технологических параметров синтеза полимеров на качество полученного продукта, это умение выполнять материальные, технологические и инженерные расчеты технологических процессов производства пластических масс.
Название образовательной программы / специализации Химическая технология синтетических и природных полимеров и эластомеров
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Тел .: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09.

Сайт кафедры http //www.kpi.kharkiv.edu/tpm.

E- mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua .

Кафедра находится в техническом корпусе, вход со стороны радиокорпуса, второй этаж.

Заведующий кафедрой кандидат технических наук, профессор Авраменко Вячеслав Леонидович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Технология полимеров медико-биологического назначения; технология переработки полимерных композиционных материалов медицинского назначения;; основы научных исследований; методы оценки свойств синтетических и природных полимеров и эластомеров; санитарно-химические свойства продукции отрасли;  физико-химия поверхности эластомеров и полимеров; природохранные технологии в отрасли; рециклинг и энергосбережение в отрасли; стандартизация и сертификация продукции отрасли.
Характеристика специализации Технологические процессы производства и переработки полимерных композиционных материалов медицинского назначения для применения в таких направлениях медицины как хирургия, травматология и ортопедия, фармация, стоматология, биохимические исследования, вопросы модификации полимеров с целью улучшения их биологической совместимости, решение экологических вопросов при производстве и переработке пластмасс медицинского назначения.
Возможности трудоустройства Предприятия и   научно-исследовательские учреждения медицинской промышленности, а также предприятия химической, промышленности; транспорта, связи, строительства. В Харькове нет ни одного предприятия, где бы не работали выпускники кафедры. Должности: начальники смен, мастера, технологи, главные технологи, проектировщики, начальники цехов, инженеры, главные инженеры, научные сотрудники и др.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *