161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія (магістр)

Освітня програма спрямована на здобуття компетенцій, необхідних для подальшої інженерної та наукової діяльності в хімічних технологіях та інженерії. Освітня програма «Хімічні технології інженерія» є базовою для хімічної промисловості України. Вона базується на засвоєнні фундаментальних та прикладних основ інноваційних технологій виробництв хімічної продукції, наукових засад реалізації технологічних процесів, модернізації існуючих і розробки перспективних машин та апаратів хімічної промисловості.

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2020 року

Вступ 2020
Шифр: 161.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Хімічні технології та інженерія»

 

Назва спеціалізації:

Хімічні технології неорганічних речовин

Контакти:

Кафедра “Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології”. м. Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, 2 поверх. Тел. (057) 707 66 97; (067) 973-58-54; е mail: xtnr.k.e@gmail.com

Завідувач кафедри:

Казаков Валентин Васильович, д.т.н., доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Теоретичні основи технологій галузі,
 • Природоохоронні технології в галузі,
 • Виробництва неорганічного синтезу,
 • Виробництва каталізаторів та адсорбентів,
 • Виробництва харчових добавок та содопродуктів,
 • Виробництва консервантів, комплексних добрив та солей,
 • Якість сировини та продукції хімічних технологій,
 • Хімічні технології альтернативних енергоносіїв,
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі.

Характеристика спеціалізації:

спеціалізація «Хімічні технології неорганічних речовин» є однією з найбільш перспективних спеціалізацій за якими відбувається підготовка бакалаврів в НТУ «ХПІ». В процесі навчання студенти отримують знання з дисциплін загальної підготовки (вища математика, фізика, загальна та неорганічна хімія, екологія та ін.) та з дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією, що дозволить їм в подальшій трудовій діяльності проводити розробку, оптимізацію і управління технологічними процесами хімічної переробки сировинних мінеральних компонентів на цільові продукти; здійснювати експертизу технологічних процесів з метою їх інтенсифікації та зменшення впливу полютантів на довкілля; проводити аналітичний контроль складу, структури і властивостей сировинних компонентів, проміжних речовин, цільових продуктів технологічних процесів; проводити проектування та розрахунки промислового обладнання. Перевагами спеціалізації є перспективність, великий попит на спеціалістів, унікальність отриманих знань.

Можливості працевлаштування:

інженер-технолог на хімічних, фармацевтичних, харчових, аграрних та інших підприємствах будь-якої форми власності; менеджер хімічної і харчової технології; спеціаліст з якості продукції; експерт в державній службі з надзвичайних ситуацій, на об’єктах військового, оборонного комплексу та митницях; фахівець з оптової торгівлі хімічною продукцією; дослідник в академічних, галузевих і проектних науково-дослідних установах; викладач за спеціальністю університету, академії, інституту або інших навчальних закладів.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv

 

Назва спеціалізації:

Технічна електрохімія

Контакти:

Кафедра технічної електрохімії, м. Харків, вул. Кирпичова 2, Технічний корпус, 3-й поверх, т. (057)707-66-61, (050)288-98-21, (096)575-63-65, http://web.kpi.kharkov.ua/dte/uk/, tgg@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Тульський Геннадій Георгійович, доктор технічних наук, професор

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Методи дослідження електродних процесів
 • Технологія, обладнання і проектування електрохімічних виробництв
 • Електрохімічний синтез в хімічній технології
 • Хімічні джерела струму в сучасних енерготехнологіях
 • Теоретичні основи технологій галузі
 • Якість сировини та продукції хімічних технологій
 • Основи наукових досліджень
 • Матеріали та речовини для сучасних технологій
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі
 • Природоохоронні технології в галузі
 • Сучасні технології в галузі
 • Перспективні напрямки наукових досліджень
Характеристика спеціалізації:

Головні конкурентні переваги технічної електрохімії полягають в тому, що:

– в кожному місті України є підприємства, зацікавлені у працевлаштуванні фахівців цього профілю (наприклад, у Харкові їх понад 100);

– ми всі є споживачами продукції електрохімічних технологій, яка оточує нас у повсякденному житті і яку ми постійно використовуємо в побуті, на транспорті, на роботі, в електронних гаджетах та ін.

В хімічній промисловості за допомогою електролізу виробляють прості речовини (водень, хлор, фтор), органічні й неорганічні сполуки високої чистоти (луги, окислювачі, тощо).

Електрохімічними методами отримують алюміній, магній, натрій, літій, берилій, тантал, титан, цинк, рафінують (очищують від домішок) мідь та дорогоцінні метали.

Для надання поверхні металевих виробів захисних, декоративних та функціональних властивостей застосовують металеві та неметалеві неорганічні гальванічні покриття. Електрохімічні методи обробки металів (анодне розчинення, хімічне полірування) успішно використовується для обробки надтвердих металів та сплавів.

Розробка нових хімічних джерел струму (акумуляторів, паливних елементів) забезпечує нас автономними джерелами електроенергії з підвищеною питомою потужністю та енергоємністю.

Нафто- та газопроводи потребують захисту від корозії, який переважно забезпечується станціями катодного захисту.

Електрохімічні методи аналізу застосовуються в аналітичній та фармацевтичній хімії, для екологічного моніторингу навколишнього середовища та очистки води.

Електрохімічні технології потрібні як спеціалістам промислових підприємств (в машино- та приладобудівництві, металургії, енергетиці, електроніці, нафто- та газовидобуванні, тощо), так і фахівцям в галузі екології, медицини, біології, фармації. Електрохімія може бути корисною ювелірам, реставраторам і навіть народним умільцям, що працюють з чорними, кольоровими та дорогоцінними металами.

Кафедра має довгострокові договори та співпрацює з профільними підприємствами м. Харкова, України та інших країн. Програма такого співробітництва полягає у цільовій підготовці кадрів, виконанні госпрозрахункових робіт, організації заходів з обміну досвідом та вирішенні виробничих задач, залученні студентів до роботи за спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

В останні роки потреба у випускниках кафедри зросла настільки, що стає важко задовольнити потреби підприємств. Деякі підприємства у боротьбі за молодих фахівців навіть підвищують заробітну плату, але при цьому підвищують й вимоги до претендентів.

Найбільш активними підприємствами, що запрошують випускників на роботу, є такі: АТ “Харківська ювелірна фабрика”; АТ “Харківський ювелірний завод”; Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Харківський завод “ВЛАДАР” (виробництво акумуляторів); ДП Завод ім. Малишева концерну Укроборонпром; ПАТ “Укрнафтохімпроект”; ПАТ “Укргазвидобування” та “УкрНДІгаз”; ДП Завод “ФЭД”; ВАТ “Турбоатом”; АТ “Стома”; НПП “Харків-ДМВ” (переробка благородних металів); ВАТ “Коннектор” (виробництво електричних контактів); ДП “Електроважмаш”.

Багато пропозицій щодо залучення фахівців надходить з-за кордону (Європа, США, Ізраїль, Китай, Південна Корея) та з транснаціональних корпорацій, представлених в Україні. Додатковою вимогою для претендентів в цьому разі є високий рівень володіння іноземною мовою (переважно англійською).

Медіаконтент:

https://youtu.be/jLkErdtoXYk

https://youtu.be/5JB0v1Y_BE8

Демонстрації дослідів та науково-популярні сюжети (сторонні):

https://www.youtube.com/watch?v=yZw2bxVvtPY

https://www.youtube.com/watch?v=iO2P3jfehuc

https://www.youtube.com/watch?v=7PvPz0TuyZ8

https://www.youtube.com/watch?v=6VJtynWj7e8

https://www.youtube.com/watch?v=Xv9FhOXe_VQ

https://www.youtube.com/watch?v=6jjhnQkVfb4

 

Назва спеціалізації:

Хімічні технології тугоплавких, неметалевих та силікатних матеріалів

Контакти:

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей,

адреса, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна 61002

Телефон: (057) 707-63-92, e-mail: pyarn11@ukr.net

Завідувач кафедри:

Пітак Ярослав Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 1. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 2. Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 3. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 4. Кристалографія та мінералогія
 5. Механічне обладнання підприємств
 6. Теплотехнічне обладнання підприємств
 7. Виробництво кераміки та вогнетривів
 8. Виробництво скла, емалей, захисних покриттів
 9. Виробництво в’яжучих матеріалів
 10. Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 11. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 12. Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Характеристика спеціалізації:

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

 • це випробуваний часом та завжди актуальний напрямок хімічного матеріалознавства з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку;
 • це гарантоване працевлаштування, творча праця та висока зарплатня на сучасних, стабільно працюючих підприємствах галузі, що постійно розвиваються;
 • це знання, вміння і досвід, необхідні для створення керамічних, композиційних в’яжучих, скловидних і гібридних матеріалів та покриттів для будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу і авіації, вогнетривів для металургії, монокристалів і наноматеріалів для високих технологій; керамічних та склокристалічних імплантатів для і медицини (стоматології та ортопедії);
 • це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних матеріалів для потреб сучасної науки і техніки, розвитку промисловості та життєзабезпечення суспільства;
 • це професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри,
  100 % якого представлені докторами і кандидатами наук за даною спеціалізацією.

Якщо Ви мрієте стати успішними висококваліфікованими фахівцями: науковцями, підприємцями, або волієте створити власну справу – Ваш шлях до успіху починається у нас.

Можливості працевлаштування:

Кафедра плідно співпрацює щодо працевлаштування випускників з багатьма підприємствами та науково – дослідними закладами:

ПРАТ «Zeus Ceramica»

 • ПРАТ «Харківський плитковий завод» у складі Golden Tile Ceramic group
 • ТОВ «Cersanit Invest»
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
 • НТЦ «Інститут монокристалів» АН України
 • ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного»
 • ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
 • ТОВ «Керамейя»
 • ПРАТ «Geberit Ceramic Production»
 • ПАТ «Біомедскло»
 • АТ «Стома»
 • ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff
 • ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ» та інші.

На початковому етапі випускники кафедри працюють на посадах інженерно-технічного персоналу підприємств: технологами, майстрами та начальниками ділянок і цехів, а також науковими співробітниками в наукових установах (розробниками іноваційних технологій та дослідниками нових матеріалів для техніки, промисловості і медицини). Чимало випускників стали успішними керівниками виробництв, відомими вченими та провідними фахівцями міжнародних компаній. Наші дипломовані спеціалісти також знаходять себе як менеджери технічних відділів, консультанти торгівельних компаній, експерти консалтингових фірм, служб екологічного моніторингу і митного контролю, фахівці з сертифікації продукції, викладачами вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Докладніше про можливості працевлаштування на сторінці сайту кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/

Медіаконтент:

Для кращого розуміння спеціалізації запрошуємо відвідати сайт кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/podrobnee-o-spetsialnosti/

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/

https://www.facebook.com/pg/ceramicskhpi/photos/?ref=page_internal

а також передивитись відео з підприємств і наукових установ, де працюють наші випускники:

https://goldentile.com.ua/ru/about-us/

http://www.zeusceramica.com/ru/about

https://kerameya.com.ua/

https://www.geberit.ua/ru/

http://www.medicalglass.com.ua/

http://www.isc.kharkov.com/

https://www.kipt.kharkov.ua/

Назва спеціалізації:

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

Контакти:

Кафедра технічної електрохімії, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Технічний корпус, 3-й поверх, т. (057)707-66-61, (050)288-98-21, (096)575-63-65, http://web.kpi.kharkov.ua/dte/uk/, tgg@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Тульський Геннадій Георгійович, доктор технічних наук, професор

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологія матеріалів атомної енергетики
 • Технологія, обладнання, проектування виробництв рідкісних розсіяних металів
 • Хімічні технології благородних металів
 • Рідкісні розсіяні елементи в сучасних хімічних джерелах струму
Характеристика спеціалізації:

Підготовка фахівців здійснюється для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у різних галузях господарства.

Об’єктом спеціалізації є технології одержання з корисних копалин та з вторинної сировини благородних (золото, срібло, платинові метали), рідкісних розсіяних (легких, тугоплавких, радіоактивних тощо) та деяких кольорових металів.

Рідкісні метали є стратегічно важливою сировиною для нанотехнологій, елементів сонячних батарей, медицини, електроніки та багатьох галузей та технологій майбутнього.

Рідкісні розсіяні елементи у передових країнах світу давно отримали статус стратегічних матеріалів. Наприклад, у Китаї на державному рівні ще 15-20 років тому прийняті закони, що обмежують експорт рідкісних металів та сприяють їх імпорту. Завдяки цьому Китай вийшов на перше місце в світі по запасах цих стратегічно важливих матеріалів.

В Україні, незважаючи на велику кількість запасів рідкісних металів, переважно у вигляді вторинних відходів, відзначається гострий дефіцит підготовлених кадрів, здатних працювати з цією специфічною сировиною. А підготовкою фахівців з цієї спеціалізації займаються лише у двох вишах: у м. Дніпро спеціалізуються на радіоактивних елементах, а у нас – на інших рідкісних розсіяних металах.

Кафедра має довгострокові договори та співпрацює з профільними підприємствами м. Харкова, України та інших країн. Програма такого співробітництва полягає у цільовій підготовці кадрів, виконанні госпрозрахункових робіт, організації заходів з обміну досвідом та вирішенні виробничих задач, залученні студентів до роботи за спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

В останні роки потреба у випускниках кафедри зросла настільки, що стає важко задовольнити потреби підприємств. Деякі підприємства у боротьбі за молодих фахівців навіть підвищують заробітну плату, але при цьому підвищують й вимоги до претендентів.

Підприємства, що займаються переробкою благородних та/або рідкісних розсіяних елементів та запрошують наших випускників на роботу: АТ “Харківська ювелірна фабрика”; АТ “Харківський ювелірний завод”; НПП “Харків-ДМВ” (переробка благородних металів); ВАТ “Коннектор” (покриття золотом електричних контактів); ПП «Аргентум» та ін.

Багато пропозицій щодо залучення фахівців надходить з-за кордону (Європа, США, Ізраїль, Китай, Південна Корея) та з іноземних підприємств, представлених в Україні.

Медіаконтент:

https://youtu.be/jLkErdtoXYk

https://youtu.be/5JB0v1Y_BE8

Рекламні та науково-популярні сюжети (сторонні):

https://youtu.be/lJ9i4cLdDOE

https://youtu.be/0MSGY-5g6lI

https://youtu.be/Ho9nIs93JYI

https://youtu.be/x-1dvvHUxT8

https://youtu.be/gbWFg3uDOc4

https://youtu.be/wLHk6ySjXWU (сусальне золото, англ.)

https://youtu.be/BAPc_iRvHVU (родіювання)

Назва спеціалізації:

161.08 «Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить»

Контакти:

Кафедра органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, Харків НТУ “ХПІ”вул. Кирпичова, 2,  +380663946760; +380504026223, 0577076863,0577076929,  kafedratpkm@gmail.com

Завідувач кафедри:

Циганков Олександр Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

– Сучасні технології в галузі;

– Матеріали та речовини для сучасних технології;

– Якість сировини та продукції хімічних технологій;

– Природоохоронні технології в галузі;

– Перспективні напрямки наукових досліджень;

– Хімія, технологія та проектування екологічних плівкоутворювальних систем;

– Сучасні підходи до контролю якості лакофарбової продукції;

– Оптимізація рецептур та технологічних процесів у виробництві сучасних лакофарбових матеріалів;

– Хімія та технологія лакофарбових покрить, проектування виробництв їх одержання;

– Екологічно повноцінні лакофарбові матеріали.

Характеристика спеціалізації:

Єдина спеціалізація в Україні, за якою відбувається універсальна класична та сучасна підготовка фахівців у сфері технологій виробництва полімерів (основної складової лакофарбових матеріалів); у сфері технологій виробництва лакофарбових матеріалів; у сфері технологій одержання захисно-декоративних полімерних покрить.

Лакофарбова промисловість є реальним сектором економіки України та провідною частиною хімічної промисловості, яка перебуває в стані постійного розвитку.

Фахові знання, які надає спеціалізація, є поєднанням класичних та сучасних світових тенденцій розвитку хімічних технологій, що забезпечує широку можливість працевлаштування. Протягом навчання індивідуальний та інтерактивний підхід до кожного студента (з урахуванням їх особистих інтересів) з метою формування здатностей прогнозування властивостей полімерних матеріалів і покрить та застосуванням новітніх екологічних технологій у виробництві; додаткова можливість займатися науково-дослідною роботою в сфері органічної та біохімії; практика (у тому числі науково-дослідна)на провідних підприємствах із сертифікованими лабораторіями з можливістю дуальної форми освіти.

Можливості працевлаштування:
На посаді інженера-технолога:

–          На підприємствах із виробництва лакофарбової продукції (більш 200 в Україні);

–          На підприємствах, що пов’язані з одержанням захисно-декоративних полімерних покрить у сфері таких технологій: оздоблення і дизайн у будівництві та архітектурі з застосуванням сучасних технологій декорування; одержання захисно-декоративних покрить із застосуванням сучасних технологій фарбування у машино-,турбіно-, літакобудуванні, електротехнічній та меблевій промисловості;

–          На підприємствах поліграфічної промисловості з застосуванням технологій високошвидкісного друку;

–          У лабораторіях метрологічного, митного контролю та сертифікації;

–          У чисельних комерційних структурах, що спрямовані на менеджмент лакофарбової продукції;

–          На чисельних підприємствах малого та середнього бізнесу, що пов’язані з виготовленням та застосуванням полімерних композиційних матеріалів, з виробництвом металевих, дерев’яних та полімерних меблів, вікон, дверей, усіх видів пакувальної продукції тощо.

На посаді інженера-дослідника:

 • У науково-дослідних лабораторіях виробничих підприємств;
 • У наукових та проектних організаціях, які пов’язані з розробкою та застосуванням передових сучасних технологій.
Медіаконтент:

https://youtu.be/fyTxJEvrIqw

https://youtu.be/77glQdAWtOE

https://youtu.be/vdHLi98LidM

https://youtu.be/xJtPyOIKKuk

 

Назва спеціалізації:

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http//www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

Авраменко Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологія переробки та застосування еластомерів;
 • Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків;
 • Технологічні та експлуатаційні випробування полімерних та композиційних матеріалів;
 • Токсикологія полімерних та композиційних матеріалів;
 • Фазові процеси в гетерогенних полімерних системах;
 • Природоохоронні технології в галузі;
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі;
 • Основи наукових досліджень;
 • Стандартизація та сертифікація продукції галузі.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку магістрів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це проектування сучасних технологічних процесів з переробки полімерних композиційних матеріалів за принципом безвідходних, мало енергоємних і високопродуктивних технологій та оптимізація діючих виробництв з переробки пластмас з метою використання отриманих полімерних виробів в різних галузях промисловості, у медицині, фармації, будівництві, авіації, сільському господарстві, харчової промисловості, побуті. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це уміння аналізувати взаємозв’язок « склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів процесів переробки полімерів на якість отриманих виробів, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів переробки пластичних мас. Спеціалізація охоплює сучасні методи переробки пластичних мас (екструзія, лиття під тиском, пресування, пневмо- та вакуумформування, ротаціне формування та ін.), виробництво плівок, технічних виробів, труб для всіх галузей промисловості, будівництва, медицини, фармації, транспорту та ін.

Можливості працевлаштування:

Підприємства хімічної, машинобудівної, приладобудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної і фармацевтичної промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри,технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

 

Назва спеціалізації:

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http//www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологія полімерів медико-біологічного призначення;
 • Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення;
 • Основи наукових досліджень;
 • Санітарно-хімічні властивості продукції галузі;
 • Фізико-хімія поверхні еластомерів та полімерів;
 • Методи оцінки властивостей синтетичних і природних полімерів та еластомерів;
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі;
 • Стандартизація та сертифікація продукції галузі;
 • Природоохоронні технології в галузі.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку магістрів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Спеціалізація хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це найсучасніші технологічні процеси виробництва і переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення для застосування в таких напрямках медицини як хірургія, травматологія та ортопедія, фармація, стоматологія, біохімічні дослідження, питання модифікації полімерів з метою поліпшення їх біологічної сумісності, вирішення екологічних питань при виробництві та переробці пластмас медичного призначення. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення нових технологічних процесів виробництва полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій, оптимізація діючих виробництв полімерів з метою використання отриманих полімерних матеріалів в різних галузях промисловості, медицині, сільському господарстві, харчової промисловості, косметології, побуті. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це уміння аналізувати взаємозв’язок «склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого продукту, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластичних мас.

Можливості працевлаштування:

Підприємства та науково-дослідні установи медичної і фармацевтичної промисловості, а також підприємства хімічної, промисловості; транспорту, зв’язку, будівництва. У Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

 Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

 

Назва спеціалізації

Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності

 

Контакти

Кафедра “Інтегровані технології, процеси та апарати”, НТУ «ХПІ»,

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, 3-й лабораторний корпус.

Тел. (057) 707 65 89; (067) 832-69-49.

Е-mail: valeriy.e.ved@gmail.com

 

Завідувач кафедри

Ведь Валерій Євгенович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників

бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

– ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів,

– основи ресурсо- та енергозбереження,

– нетрадиційні та відновлювані джерела енергії,

– методи інтеграції основних хіміко-технологічних процесів,

– надійність та діагностування теплотехнічних систем,

– комп’ютерно-інтегровані технології енергозбереження,

– маркетинг енергії, інтеграція теплових процесів в промисловості,

– технічні засоби обліку економіко-технологічних показників,

– програмне забезпечення методів інтеграції теплоенергетичних процесів.

 

Характеристика спеціалізації:

спеціалізація «Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності» є однією з найбільш перспективних спеціалізацій за якими відбувається підготовка студентів в НТУ «ХПІ». В процесі навчання студенти отримують знання з дисциплін загальної підготовки (вища математика, фізика, загальна хімія, екологія та ін.) та з дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією. Володіння знаннями інженерії та алгоритмами інтеграції процесів дозволить їм в подальшій трудовій діяльності створювати нові схеми функціонування промислових підприємств, які визначають суттєве зменшення ресурсо- та енергоспоживання будь якого промислового об’єкту. Особливе поєднання знань та вмінь цієї спеціалізації відкриває можливість реконструювати старі джерела і системи розподілу та доставки споживачам теплової енергії, створювати нові джерела і системи на базі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Ці знання та вміння можна застосовувати задля вирішення енергетичних та екологічних проблем дуже широкого кола споживачів в невиробничому секторі народного господарства: житлово-комунальному (житлові будинки), культурно-соціальному (дитячі садки, школи, вищі навчальні заклади), медичному (лікарні, поліклініки), тощо. Методи інтеграції процесів призводять до успіху і при вирішенні неенергетичних завдань, таких як підвищення ефективності інвестицій, зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище, використовувані контроля і управління, компонування комунікацій підприємства, яке  проектується або реконструюється і т. п. з метою отримання інтегрованого проектного рішення, яке є енергетично оптимальним, технічно прийнятим і здійсненним. Основу методології проектування виробничих процесів в розвинених країнах світу становлять методи інтеграції, як найбільш ефективні. Перевагами спеціалізації є перспективність використання отриманих знань в різних галузях промисловості, які відчувають значний недолік у фахівцях, здатних вирішувати завдання підвищення енергоефективності будь-яких технологічних процесів, унікальність отриманих знань.

 

Можливості працевлаштування:

магістр з хімічної інженерії на хімічних, металургічних, паливно-добувних, гірничо-збагачувальних, фармацевтичних, харчових, аграрних та інших підприємствах будь-якої форми власності; енергоменеджер з різноманітних технологічних процесів в закладах державного управління та адміністрування; дослідник в академічних, галузевих і проектних науково-дослідних установах; викладач за спеціальністю університету, академії, інституту або інших видів навчальних закладів.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/itpa

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічні технології та інженерія (магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *