061 - Журналістика

Медіа-комунікації (Магістр)

Освітня програма 061-01 «Медіакомунікації» спрямована на фахівців, що відрізняються фундаментальною підготовкою в галузі медіакомунікацій з посиленою лінгвістичною складовою, знанням іноземних мов, володінням ІТ-, PR-технологіями, спрямованими на застосування отриманих знань та вмінь на практиці.

 

Артикул: 061.01M Категорія: Позначка:

Опис

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «061 ЖУРНАЛІСТИКА»

Назва спеціалізації:

Медіакомунікації

Контакти:

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-7076970

E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Інтернет-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/99-2/

Завідувач кафедри:

Доктор соціологічних наук, професор Горошко Олена Ігорівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
·       Нові медіа і комунікативні стратегії інформаційного суспільства
·       Основи теорії комунікації
·       Історія і теорія медіа
·       Мова і соціальні медіа
·       PR- та рекламна комунікація
·       Інформаційне право у медіасфері
·       Інтернет-маркетинг
·       Основи діяльності прес-служби
·       Іноземна мова
Характеристика спеціалізації:

Медіакомунікації – один з найперспективніших напрямів знання сучасного інформаційного суспільства, тому що медіакомунікативні практики застосовуються в усіх соціальних сферах – органах державної влади, комерційних структурах, на підприємствах, у професійних, партійних та громадських організаціях тощо.

Спеціалізація 061-01 «Медіакомунікації» орієнтована на формування і розвиток критичної і творчої незалежності медіафахівця, гнучкість і рефлексивність в індивідуальній та груповій роботі. Студенти отримують як теоретичні й практичні знання, необхідні для роботи у медіа, так і навички володіння основним інструментарієм медіа. Залучення до освітнього процесу провідних медіафахівців надає глибокі знання у предметній сфері і розвиває критичний підхід до регіональної, національної та світової медіасфери.

Підготовка фахівців з медіакомунікацій спрямована на високий рівень лінгвістичної компетенції випускника та знання новітніх технологій. Освітня програма зорієнована на новітній комунікативно-інформаційний простір, що пред’являє випускникам специфічні вимоги за фахом.

Можливості працевлаштування:
Інформацію щодо установ і організацій з можливістю подальшого працевлаштування, а також про те, де і ким працюють випускники кафедри, можна дізнатися на сайті: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/nashi-vypuskniki/
Медіаконтент:

Ми у мережах:

http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/

https://www.facebook.com/mkia.ntu.khpi?fref=ts

https://twitter.com/CCFL_NTUKhPI

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «061 ЖУРНАЛИСТИКА»

Название специализации:
Медиакоммуникации
Контакты:

Кафедра межкультурной коммуникации и иностранного языка,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-7076970

E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Интернет-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/99-2/

Заведующий кафедрой:

Доктор социологических наук, профессор Горошко Елена Игоревна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр

Основные специальные учебные дисциплины:
·       Новые медиа и коммуникативные стратегии информационного общества
·       Основы теории коммуникации
·       История и теория медиа
·       Язык и социальные медиа
·       PR – и рекламная коммуникация
·       Информационное право в медиасфере
·       Интернет-маркетинг
·       Основы деятельности пресс-службы
·       Иностранный язык
Характеристика специализации:

Медиакоммуникации – одно из самых перспективных направлений знания современного информационного общества, потому что медиакоммуникативные практики применяются во всех социальных сферах – органах государственной власти, коммерческих структурах, на предприятиях, в профессиональных, партийных и общественных организациях и т.д.

Специализация 061-01 «Медиакоммуникации» ориентирована на формирование и развитие критической и творческой независимости медиаспециалиста, гибкость и рефлексивность в индивидуальной и групповой работе. Студенты получают как теоретические и практические знания, необходимые для работы в медиа, так и навыки обладания основным инструментарием медиа. Привлечение к образовательному процессу ведущих медиаспециалистов предоставляет глубокие знания в предметной сфере и развивает критический подход к региональной, национальной и мировой медиасфере.

Подготовка специалистов по медиакоммуникациям направлена на высокий уровень лингвистической компетенции выпускника и знания новейших технологий. Образовательная программа ориентируется на новейшее коммуникативно-информационное пространство, которое предъявляет выпускникам специфические требования по специальности.

Возможности трудоустройства:

Информацию о предприятиях и учреждениях с возможностью дальнейшего трудоустройства, а также о том, где и кем работают выпускники кафедры, можно узнать на сайте http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/nashi-vypuskniki/

Медиаконтент:

Мы в сетях:

http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/

https://www.facebook.com/mkia.ntu.khpi?fref=ts

https://twitter.com/CCFL_NTUKhPI

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

06 Журналістика

Спеціальність:

061 Журналістика

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Медіа-комунікації (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.