073 - Менеджмент

Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр)

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з новими поглядами та способами мислення, лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні задачі у галузі менеджменту в умовах глобалізації бізнесу

 

Шифр: 073.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Назва спеціалізацій:

Менеджмент підприємств та організацій, управління підприємницькою діяльністю, менеджмент туризму та гостинності

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

• стратегічне управління
• бізнес планування
• основи фінансового менеджменту
• управління персоналом
• інформаційні технології в менеджменті
• управління інноваціями
• операційний менеджмент
• логістика підприємства
• економіка і організація підприємницької діяльності
• управління економічною безпекою підприємства
• міжнародний туризм
• менеджмент туризму та гостинності
Характеристика спеціалізації:

фахівці цієї спеціалізації користуються найбільшим попитом в  Україні; мають широкі знання й уміння в області організації та управління виробничими процесами. Особливістю цієї спеціалізації є спрямованість підготовки для роботи на керівних посадах на промислових підприємствах та в організаціях ринкової і фінансової інфраструктури, де зосереджено більшість всіх менеджерських вакансій. Спеціалізація розрахована на сміливих, наполегливих, амбіційних молодих людей, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри, прагнуть навчитися управляти колективом, підприємствами та бізнесом. Особливістю програми є комплексний підхід щодо набуття знань у сфері менеджменту сучасних підприємств та організацій, оволодіння ними через теоретичне та практичне навчання, з урахуванням специфічних особливостей функціонування комерційних та некомерційних підприємств  та організацій промисловості, сфери послуг. Освітня програма пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання за трьома спеціалізаціями: «Менеджмент підприємств та організацій», «Управління підприємницькою діяльністю» і «Менеджмент туризму та гостинності»

Можливості працевлаштування:

можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціалізації досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного росту. Випускники успішно працюють на керівних посадах у державних та недержавних установах, у корпораціях, консорціумах, холдингах, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах. Випускники спеціалізації «Менеджмент підприємств та організацій» мають усі підстави самостійно займатися господарською діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. Випускники можуть також працювати на посадах бренд-менеджера, менеджера з продажів товарів і послуг, менеджер по роботі з клієнтами, інтернет-маркетинг менеджера

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Назва спеціалізації:

Управління підприємницькою діяльністю

 

Предмети ЗНО:

укр. + Історія Укр. + матем. або геогр.

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • бізнес-комунікації та бізнес-культура
 • комерційна логістика
 • економіка і організація підприємницької діяльності
 • ризик прийняття управлінських рішень в підприємницькій діяльності
 • управління ресурсами в підприємницькій діяльності
 • менеджмент малого та середнього бізнесу
 • антикризове управління в підприємницькій діяльності
 • бізнес-планування
Характеристика спеціалізації:

фахівці цієї спеціалізації визначають майбутнє нашої країни, яке характеризується інтенсивним розвитком малого та середнього бізнесу. Широкий набір компетенцій, знань та умінь в сфері створення малих підприємств, бізнес-планування, економіки бізнесу та ефективного управління ним, дозволяють випускникам вільно орієнтуватися в складних умовах ринкової економіки, забезпечити високоприбуткову діяльність в сфері як промислового виробництва, так і в сфері виробничих та побутових послуг

Можливості працевлаштування:

державні і муніципальні підприємства, установи і організації, акціонерні товариства, підприємства усіх форм власності, сфера управління і бізнесу, підприємства власного бізнесу

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ»

Назва спеціалізації:

Менеджмент туризму та гостинності

 

Предмети ЗНО:

укр. + Історія Укр. + матем. або геогр.

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • менеджмент туризму та гостинності
 • туристична логістика
 • статистика туризму
 • інформаційні технології в туризмі та гостинності
 • туристичний маркетинг
 • міжнародний туризм
 • управління ризиками в туристичній сфері
 • організація туризму та готельно-ресторанного обслуговування
 • професійна етика в індустрії туризму та гостинності
 • управління персоналом на підприємствах туризму та гостинності
 • управління інноваціями в індустрії туризму та гостинності
 • організація підприємницької діяльності в індустрії туризму та гостинності
Характеристика спеціалізації:

управління в індустрії туризму та гостинності є дуже привабливим професійним спрямуванням. У зв’язку з цим, діяльність в даному напрямку вимагає високого професіоналізму, різнобічної підготовки. Оскільки висококваліфікований фахівець є основною умовою благополуччя будь-якої туристської фірми, готелю, ресторану, підготовка фахівців для туристичного бізнесу набуває особливого значення

Можливості працевлаштування:

підприємства туристичної індустрії;  бюро подорожей та екскурсій;  підприємства готельної сфери; підприємства рекреаційно-оздоровчого комплексу; заклади ресторанного господарства; установи сфери культури, відпочинку та спорту; органи державного управління та органи місцевого самоврядування у сфері туризму, санаторно-курортної справи та готельно-ресторанного бізнесу; управлінські та консалтингові структури в галузі туристичної діяльності

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»

Название специализаций:
Менеджмент предприятий и организаций, управления предпринимательской деятельностью, менеджмент туризма и гостеприимства
Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

 

Основные специальные учебные дисциплины:

стратегическое управление

•          бизнес-планирование
•          основы финансового менеджмента
•          управление персоналом
•          информационные технологии в менеджменте
•          управление инновациями
•          операционный менеджмент
•          логистика предприятия
•          экономика и организация предпринимательской деятельности
•          управление экономической безопасностью предприятия
•          международный туризм
•          менеджмент туризма и гостеприимства
Характеристика специализации:

специалисты этой специализации пользуются наибольшим спросом в Украине. Имеют широкие знания и умения в области организации и управления производственными процессами. Особенностью этой специализации является направленность подготовки для работы на руководящих должностях на промышленных предприятиях и в организациях рыночной и финансовой инфраструктуры, где сосредоточено большинство всех менеджерских вакансий.

Специализация рассчитана на смелых, настойчивых, амбициозных молодых людей, которые ориентированы на создание успешной карьеры, стремятся научиться управлять коллективом, предприятиями и бизнесом. Особенностью программы является комплексный подход к приобретению знаний в сфере менеджмента современных предприятий и организаций, овладение ими через теоретическое и практическое обучение, с учетом специфических особенностей функционирования коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций промышленности, сферы услуг. Образовательная программа предлагает абитуриентам бюджетную и контрактную форму обучения по трем специализациям: «Менеджмент предприятий и организаций», «Управление предпринимательской деятельностью» и «Менеджмент туризма и гостеприимства»

Возможности трудоустройства:

возможности трудоустройства для специалистов этой образовательной программы достаточно широки. Менеджеры пользуются устойчивым спросом на рынке труда и имеют перспективы для дальнейшего профессионального роста. Выпускники успешно работают на руководящих должностях в государственных и негосударственных учреждениях, в корпорациях, консорциумах, холдингах, аудиторских и консалтинговых, инвестиционных и коммерческих фирмах. Выпускники специализации «Менеджмент предприятий и организаций» имеют все основания самостоятельно заниматься хозяйственной деятельностью с целью достичь успеха в предпринимательстве, получить прибыль и улучшить свое материальное положение. Выпускники могут также работать на должностях  бренд-менеджера, менеджера по продажам товаров и услуг,  менеджер по работе с клиентами,  интернет-маркетинг менеджера

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Название специализации:
Управление предпринимательской деятельностью

 

Предметы ВНО:

укр. + История Укр. + матем. или геогр.

 

Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр, магистр, доктор философии

Основные специальные учебные дисциплины:
 • бизнес-коммуникации и бизнес-культура
 • коммерческая логистика
 • экономика и организация предпринимательской деятельности
 • риск принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности
 • управление ресурсами в предпринимательской деятельности
 • менеджмент малого и среднего бизнеса
 • антикризисное управление в предпринимательской деятельности
 • бизнес-планирование
Характеристика специализации:

специалисты этой специализации определяют будущее нашей страны, которое характеризуется интенсивным развитием малого и среднего бизнеса. Широкий набор компетенций, знаний и умений в области создания малых предприятий, бизнес-планирования, экономики бизнеса и эффективного управления им, позволяют выпускникам свободно ориентироваться в сложных условиях рыночной экономики, обеспечить высокодоходную деятельность в сфере как промышленного производства, так и в сфере производственных и бытовых услуг

Возможности трудоустройства:

государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации, акционерные общества, предприятия всех форм собственности, сфера управления и бизнеса, предприятия собственного бизнеса

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»

Название специализации:
Менеджмент туризма и гостеприимства

 

Предметы ВНО:

укр. + История Укр. + матем. или геогр.

 

Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • менеджмент туризма и гостеприимства
 • туристическая логистика
 • статистика туризма
 • информационные технологии в туризме и гостеприимстве
 • туристический маркетинг
 • международный туризм
 • управление рисками в туристической сфере
 • организация туризма и гостинично-ресторанного обслуживания
 • профессиональная этика в индустрии туризма и гостеприимства
 • управление персоналом на предприятиях туризма и гостеприимства
 • управление инновациями в индустрии туризма и гостеприимства
 • организация предпринимательской деятельности в индустрии туризма и гостеприимства
Характеристика специализации:

управление в индустрии туризма и гостеприимства является очень привлекательной профессиональной направленностью. В связи с этим, деятельность в данном направлении требует высокого профессионализма, разносторонней подготовки. Поскольку высококвалифицированные специалисты являются основным условием благополучия любой туристической фирмы, гостиницы, ресторана, подготовка специалистов для туристического бизнеса приобретает особое значение

Возможности трудоустройства:

предприятия туристической индустрии; бюро путешествий и экскурсий; предприятия гостиничной сферы; предприятия рекреационно-оздоровительного комплекса; заведения ресторанного хозяйства; учреждения сферы культуры, отдыха и спорта; органы государственного управления и органы местного самоуправления в сфере туризма, санаторно-курортного дела и гостинично-ресторанного бизнеса; управленческие и консалтинговые структуры в области туристической деятельности

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *