073 - Менеджмент

Менеджмент підприємств та організацій (Магістр)

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з менеджменту, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасним інструментарієм менеджменту та інформаційними технологіями

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 073.04М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Назва спеціалізації:

Менеджмент підприємств та організацій

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • діагностика діяльності підприємств та організацій
 • управління потенціалом підприємства
 • сучасні технології в менеджменті підприємств та організацій
 • інноваційний менеджмент
 • ділове консультування
 • ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу
Характеристика спеціалізації:

Конкурентною перевагою спеціалізації є формування високого рівня професійних компетентностей, що охоплюють організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, проектно-консультативну та адміністративно-господарську діяльність, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємствами та організаціями в сучасних економічних умовах.

Спеціалізація надає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє орієнтуватися у процесах діяльності підприємств та організацій, активно впливати на них у межах сформованих компетенцій, впроваджуючи високі стандарти менеджменту, організаційної культури та соціальної відповідальності

Можливості працевлаштування:
 • керівники підприємств, установ і організацій;
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
Медіаконтент:

https://sites.google.com/site/modernmanadger1/

https://vuha.info/zhittya/khto-takyi-menedzher

http://www.frontmanagement.org/fomants-802-19.html

http://ru.osvita.ua/school/method/307/

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»

Название специализации:
Менеджмент предприятий и организаций
Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • диагностика деятельности предприятий и организаций
 • управление потенциалом предприятия
 • современные технологии в менеджменте предприятий и организаций
 • инновационный менеджмент
 • деловое консультирование
 • деловая этика и социальная ответственность бизнеса
Характеристика специализации:

специализация «Менеджмент предприятий и организаций» обеспечивает подготовку специалистов по менеджменту, которые имеют глубокие знания, умеют системно и инновационно мыслить, принимать эффективные управленческие решения, владеют современным инструментарием менеджмента и коммуникационно-информационными технологиями.

Конкурентным преимуществом специализации является формирование высокого уровня профессиональных компетенций, охватывающих организационно-управленческую, информационно-аналитическую, проектно-консультативную и административно-хозяйственную деятельность, которые необходимы для реализации общих функций управления предприятиями и организациями в современных экономических условиях.

Специализация предоставляет возможность студентам получить качественную экономическую и управленческую подготовку, позволяющую ориентироваться в процессах деятельности предприятий и организаций, активно влиять на них в пределах сформированных компетенций, внедряя высокие стандарты менеджмента, организационной культуры и социальной ответственности
Возможности трудоустройства:
 • руководители предприятий, учреждений и организаций;
 • руководители малых предприятий без аппарата управления;
 • менеджеры (управляющие) предприятий, учреждений, организаций и их подразделений
Медиаконтент:

https://sites.google.com/site/modernmanadger1/

https://vuha.info/zhittya/khto-takyi-menedzher

http://www.frontmanagement.org/fomants-802-19.html

http://ru.osvita.ua/school/method/307/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент підприємств та організацій (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *