152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка (Бакалавр)

Метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань. Вимірювання – це експериментальне визначення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів дослідним шляхом. Метрологія пов’язана також із стандартизацією та сертифікацією продукції, що випускається.

 

Освітньо-професійна програма бакалаврів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення метрології та вимірювальної техніки. Програма підготовки бакалаврів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та вимірювальної техніки та суміжних сферах. В програмі передбачено вивчення основ програмування, комп’ютерного моделювання вимірювальних приладів, а також технічного регулювання, основ стандартизації та встановлення відповідності. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, загально професійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які обираються студентом самостійно із запропонованих.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 152.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 152-01 «Метрологія та вимірювальна техніка»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи». Кафедра знаходиться в электротехнічному корпусі, кімната 106.

Телефон: (057) 707-60-15,

web-сайт: http://web.kpi .kharkov.ua/iits/,

e-mail: kafedra.iits@gmail.com.

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії (м. Київ) та Академії метрологів України (м. Київ), Кондрашов Сергій Іванович. Тел. (057)-707-61-80, (098)-269-08-64
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Комп’ютерне моделювання вимірювальних пристроїв. Інформаційні технології в метрології. Основи стандартизації та встановлення відповідності. Основи забезпечення єдності вимірювань. Прилади контролю та діагностики.
Характеристика спеціалізації Фахівець зі спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв вимірювання, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, проводити сертифікацію і атестацію продукції.
Можливості працевлаштування Наші випускники працюють на таких посадах: інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки, та інших посадах, пов’язаних з розробкою, виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням засобів вимірювальної техніки в підрозділах профільних підприємств, в наукових та інших організаціях.

Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності та успішно закінчили навчання за програмою бакалавра, надається можливість продовжити навчання в магістратурі кафедри.

Медіаконтент: www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/
О специализации Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и требуемой точности измерений. Измерение – это экспериментальное определение значения физической величины с помощью специальных технических средств опытным путем. Метрология связана также со стандартизацией и сертификацией выпускаемой продукции.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа бакалавров направлена на подготовку специалистов по техническому и научному обеспечению метрологии и измерительной техники. Программа подготовки бакалавров включает научно-технические дисциплины, которые формируют мировоззрение студента в сфере метрологии и измерительной техники и в смежных сферах. В программе предусмотрено изучение основ программирования, компьютерного моделирования измерительных приборов, а также технического регулирования, основ стандартизации и подтверждения  соответствия. Программа дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научным дисциплинам, общепрофессиональной и специальной подготовке. Дополняют программу социально-гуманитарные дисциплины, которые студент выбирает самостоятельно из предложенных.
Название образовательной программы / специализации 152-01 «Метрология и измерительная техника»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Информационно-измерительные технологии и системы». Кафедра находится в электротехнических корпусе, комната 106.

Телефон: (057) 707-60-15,

web-сайт: http: //web.kpi .kharkov.ua / iits /,

e-mail: kafedra.iits@gmail.com.

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор, академик Украинской технологической академии (г. Киев) и Академии метрологов Украины (г. Киев), Кондрашов Сергей Иванович. Тел. (057) -707-61-80, (098) -269-08-64
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр метрологии и информационно-измерительной техники
Основные специальные учебные дисциплины Компьютерное моделирование измерительных устройств. Информационные технологи в метрологи. Основы стандартизации и подтверждения соответствия. Основы обеспечения единства измерений. Приборы контроля и диагностики.
Характеристика специализации Бакалавр по специализации «Метрология и измерительная техника» способен выполнять задачи по эксплуатации и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и средств измерения, метрологического обеспечения производства, созданию систем испытаний и систем обеспечения качества, разработки компьютеризированных средств контроля и диагностики, проводить сертификацию и аттестацию продукции.
Возможности трудоустройства Наши выпускники работают на таких должностях: инженер по эксплуатации информационно-измерительных систем, инженер контрольно-измерительных приборов, инженер-метролог, инженер-конструктор средств измерительной техники и других должностях, связанных с разработкой, производством, эксплуатацией, поверкой, калибровкой, ремонтом и настройкой средств измерительной техники в подразделениях профильных предприятий, в научных и других организациях.

Выпускникам, которые интересуются научно-исследовательской деятельностью и успешно закончили обучение по программе бакалавра, предоставляется возможность обучения в магистратуре кафедры.

Медиаконтент: www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Метрологія та вимірювальна техніка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *