073 - Менеджмент

Міжнародний бізнес (Магістр)

Міжнародний бізнес – це управлінська та підприємницька діяльність в компаніях, які є учасниками міжнародного ринку товарів та послуг.  Міжнародний бізнес охоплює процеси в сфері маркетингу, фінансів, інвестицій, логістики, ланцюгів постачання та управління персоналом і проектами у міжнародному середовищі компанії.

 

Підготовка фахівця з міжнародного бізнесу спрямована на розвиток здатностей досліджень, інновацій та менеджменту в турбулентному міжнародному середовищі в різних країнах світу.

Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями, потенційними працедавцями.

Шифр: 073.07М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 073-08 Міжнародний бізнес
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра МЗЕД та фінансів знаходиться за адресою:

м.Харків, вул. Пушкінська,  79/2,

учбовий корпус У-5, кімнати 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Завідувач кафедри професор, д.е.н. Міщенко Володимир Акимович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ·         Сучасні проблеми міжнародного бізнесу

·         Міжнародне підприємництво

·         Міжнародний маркетинг

·         Міжнародні інвестиції

·         Міжнародний фінансовий менеджмент

·         Стратегічний контроллінг міжнародного бізнесу

Характеристика спеціалізації Магістерська підготовка з міжнародного бізнесу спрямована на розвиток:

·         міжнародних навичок, таких як міжнародні дослідження, робота в міжнародній команді, міжкультурні комунікації, управління міжнародними проектами;

·         розуміння стану та форсайту трендів міжнародного бізнес-середовища;

·         вміння прийняття та виконання управлінських рішень у турбулентному та непередбачуваному міжнародному середовищі.

Спеціалізована підготовка здійснюється одночасно з поглибленим вивченням менеджменту.

Рівень магістерської підготовки надає здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у міжнародному бізнесі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Можливості працевлаштування Випускники працюють на відповідальних управлінських посадах як в українських, так і зарубіжних офісах мультинаціональних компаній,  а також у міжнародних малих та середніх підприємствах за такими функціональними напрямками:

·         міжнародний маркетинг,

·         міжнародні продажі,

·         менеджмент міжнародних проектів,

·         міжнародні фінанси та інвестиції,

·         бізнес-аналітика,

·         менеджмент персоналу,

·         міжнародна логістика.

Медіаконтент: Facebook groups:

–          Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

–          IBOM.Kharkiv: https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

О специализации Международный бизнес – это управленческая и предпринимательская деятельность в компаниях, которые являются участниками международного рынка товаров и услуг.  Международный бизнес охватывает процессы в сфере маркетинга, финансов, инвестиций, логистики, цепей снабжения и управления персоналом, проектами в международной среде компании.
Короткое описание образовательной программы / специализации Подготовка специалиста по международному бизнесу направлена на развитие компетентностей менеджмента в международной среде в разных странах мира.

Есть группы с обучением на английском языке и группы с обучением на украинском языке. Иностранным студентам предоставляется возможность учиться на русском языке. Действуют договора международной студенческой мобильности ERASMUS+ с европейскими университетами-партнерами. Учебный процесс ориентирован на взаимодействие с международными компаниями, потенциальными работодателями.

Название образовательной программы / специализации 073-08 Международный бизнес
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра Менеджмента ВЭД и финансов находится по адресу:

г.Харьков, ул. Пушкинская,  79/2,

учебный корпус У-5, комнаты 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Заведующий кафедрой профессор, д.э.н. Мищенко Владимир Акимович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины ·         Современные проблемы международного бизнеса

·         Международное предпринимательство

·         Международный маркетинг

·         Международные инвестиции

·         Международный финансовый менеджмент

·         Стратегический контроллинг международного бизнеса

Характеристика специализации Магистерская подготовка по международному бизнесу направлена на развитие:

·         международных навыков, таких как международные исследования, работа в международной команде, межкультурные коммуникации, управление международными проектами;

·         понимания состояния и форсайта трендов международной бизнес-среды;

·         умений принятия и осуществления управленческих решений в турбулентной и непредсказуемой международной среде.

Специализированная подготовка осуществляется одновременно с углубленным обучением менеджменту.

Уровень магистерской подготовки направлен на формирование способностей решать сложные задачи и проблемы в международном бизнесе, что предусматривает проведение исследований и/или осуществление инноваций и характеризуется неопределенностью условий и требований.

 

Возможности трудоустройства Выпускники работают на ответственных управленческих должностях как в украинских, так и зарубежных офисах мультинациональных компаний,  а также в международных малых и средних предприятиях по таким функциональным направлениям:

●     международный маркетинг,

●     международные продажи,

●     менеджмент международных проектов,

●     международные финансы и инвестиции,

●     бизнес-аналитика,

●     менеджмент персонала,

●     международная логистика

Медиаконтент Facebook groups:

–          Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

–          IBOM.Kharkiv: https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжнародний бізнес (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *