131 - Прикладна механіка

Обладнання та технології обробки тиском (Магістр)

Обробка  тиском  – це самий економічний і продуктивний вид обробки різних матеріалів. Головною особливістю обробки тиском  є те, що вона забезпечується шляхом пластичного деформування без руйнування вихідної заготовки силовим впливом інструменту. Обробка тиском дуже широко застосовується для виготовлення багатьох машин, механізмів, споруд і різних виробів. Такі вироби, як автомобіль, мотоцикл, велосипед, літак, навіть побутовий посуд, значною мірою, виготовляються з металу із широким використанням обробки металів тиском. Можна без перебільшення сказати, що весь навколишній нас світ речей не був би таким, який він є, якби не застосування обробки тиском.

 

Освітня програма передбачає глибоку фундаментальну та загальнотехнічну підготовку, а також вивчення:

– систем автоматизованого проектування обладнання і штампового оснащення,

– програмних комплексів для автоматизованого інженерного аналізу,

– систем математичного моделювання і оптимізації технологічних процесів.

Шифр: 131.08M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 131.08    Обладнання та технології обробки тиском

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ “ХПI” вул. Кирпичова, 2, Харкiв, 61002, Україна. У1, 13-й поверх, ауд.1301; тел. секретар – (057) 707-60-40 зав.каф.- (057) 707-69-16; omd.kpi.kharkov@ukr.net ; http://web.kpi.kharkov.ua/omd/ru/

 

Завідувач кафедри Чухліб Віталій Леонідович, доктор технічних наук, професор

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Теорія обробки металів тиском;

Програмні та технічні засоби систем автоматизованого проектування для обробки металів тиском;

Системи автоматизованого проектування техпроцесів в обробці металів тиском;

Комп’ютерні технології в обробці металів тиском;

Основи проектування штампів;

Сучасні технології гарячого та холодного об’ємного штампування;

Проектування цехів та дільниць

Основи проектування штампів

Автоматизація та роботизація ковальсько-штампувального обладнання

Робототехнічні та комп’ютерно інтегровані комплекси в обробці металів тиском

 

Характеристика спеціалізації Формування компетенцій у сфері інженерної та наукової діяльності в механічної інженерії, системах формоутворення металевих виробів, металообробних та машинобудівних системах.
Можливості працевлаштування Можливість працювати на посадах: механік, механік виробництва, механік дільниці, механік з ремонту устаткування, механік цеху, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з інструменту, технік з механізації трудомістких процесів, технік-конструктор (механіка), технік–технолог (механіка). За умови придбання виробничого досвіду та здачі екзаменів для підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок він може працювати на посаді інженера відповідних підрозділів ковальсько-штампувальних цехів, або відділу головного механіка на виробництві.

 

Медіаконтент: https://youtu.be/S0CJcqXwLew

https://youtu.be/myO9LxZIGyM

О специализации Обработка давлением – это самый экономичный и производительный вид обработки различных материалов. Главной особенностью обработки давлением является то, что она обеспечивается путем пластического деформирования без разрушения исходной заготовки силовым воздействием инструмента. Обработка давлением очень широко применяется для изготовления многих машин, механизмов, сооружений и различных изделий. Такие изделия, как автомобиль, мотоцикл, велосипед, самолет, даже бытовая посуда в значительной степени изготавливаются из металла с широким использованием обработки металлов давлением. Можно без преувеличения сказать, что весь окружающий нас мир вещей не был бы таким, какой он есть, если бы не применение обработки давлением.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа предусматривает глубокую фундаментальную и общетехническую подготовку, а также изучения:
– систем автоматизированного проектирования оборудования и штамповой оснастки,
– программных комплексов для автоматизированного инженерного анализа,
– систем математического моделирования и оптимизации технологических процессов.
Название образовательной программы / специализации  

131.08  Оборудование и технологии обработки давлением

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки)

НТУ»ХПИ» ул. Кирпичова, 2, Харьков, 61002, Украина. У1, 13-й этаж, ауд.1301. тел. секретарь – (057) 707-60-40 зав.каф.- (057) 707-69-16; omd.kpi.kharkov@ukr.net ; http://web.kpi.kharkov.ua/omd/ru/

 

Заведующий кафедрой Чухлеб Виталий Леонидович, доктор технических наук, профессор

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины Теория обработки металлов давлением;
Программные и технические средства систем автоматизированного проектирования для обработки металлов давлением;
Системы автоматизированного проектирования техпроцессов в обработке металлов давлением;
Компьютерные технологии в обработке металлов давлением;
Основы проектирования штампов;
Современные технологии горячего и холодной объемной штамповки;
Проектирование цехов и участков
Основы проектирования штампов
Автоматизация и роботизация кузнечно-штамповочного оборудования
Робототехнические и компьютерно интегрированные комплексы в обработке металлов давлением
Характеристика специализации Формирование компетенций в сфере инженерной и научной деятельности в механической инженерии, системах формообразования металлических изделий, металлообрабатывающих и машиностроительных системах.
Возможности трудоустройства Возможность работать на должностях механик, механик производства, механик участка, механик по ремонту оборудования, механик цеха, техник по автоматизации производственных процессов, техник по эксплуатации и ремонту оборудования, техник по инструменту, техник по механизации трудоемких процессов, техник-конструктор (механика) , техник-технолог (механика). При приобретении производственного опыта и сдачи экзаменов для подтверждения наличия соответствующих объемов профессиональных знаний, умений и навыков,  можно работать на должности инженера соответствующих подразделений кузнечно-штамповочных цехов или отдела главного механика на производстве.
Медиаконтент https://youtu.be/S0CJcqXwLew

https://youtu.be/myO9LxZIGyM

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Обробка металів тиском"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Обладнання та технології обробки тиском (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *