071 - Облік і оподаткування

Оподаткування (Магістр)

Оподаткування – це важлива сфера діяльності, пов’язана із  встановленням та утриманням податків у країні, визначенням їхніх розмірів і ставок, об’єктів, що підлягають оподаткуванню, а також порядку сплати податків.

 

Освітня програма «Оподаткування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері оподаткування і сформувати здатності до розробки податкової політики, адміністрування та планування податків, мінімізації податкових ризиків тощо.

Шифр: 071.03М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Оподаткування
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту та оподаткування

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень:

Магістр з обліку і оподаткування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Адміністрування податків; податковий контроль; податкова політика; оподаткування суб’єктів господарювання; оподаткування доходів фізичних осіб та інші
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Оподаткування» має за мету підготовку фахівців, які мають професійних компетентності в сфері оподаткування суб’єктів господарювання та фізичних осіб з метою правильного визначення податкових зобов’язань, оптимізації податкових платежів. Область професійної діяльності магістра з оподаткування – організація податкового планування на підприємстві; здійснення податкового консультування; адміністрування, нарахування податків чи зборів тощо.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати: експертами-консультантами з питань оподаткування; економістами з питань податкового планування на підприємствах та в фінансово-кредитних установах; спеціалістами в установах державної фіскальної служби та інших контролюючих органах; керівниками фінансових департаментів підприємств і організацій.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентація кафедри англ. мовою:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

О специализации Налоговая дело – это сфера деятельности, связанная с установлением  и удержанием налогов в стране, определением их размеров и ставок, объектов, подлежащих налогообложению, а также порядка уплаты налогов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Налогообложение» рассчитана на тех, кто хочет стать профессионалом в сфере налогообложения и сформировать навыки разработки налоговой политики, администрирования и  планирования налогов, минимизации налоговых рисков и др.
Название образовательной программы / специализации Налогообложение
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента и налогообложения

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж, комната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Краснокутская Наталья Станиславовна, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень:

Магистр по учету и налогообложению

Основные специальные учебные дисциплины Администрирование налогов; налоговый контроль; налоговая политика; налогообложения субъектов хозяйствования; налогообложения доходов физических лиц и другие.
Характеристика специализации Специализация «Налогообложение» направлена на подготовку специалистов, имеющих профессиональные компетентности в сфере налогообложения субъектов хозяйствования и физических лиц с целью правильного определения налоговых обязательств, оптимизации налоговых платежей. Область профессиональной деятельности магистра по налогообложению – организация налогового планирования на предприятии; осуществления налогового консультирования; администрирования, начисления налогов и сборов и т.д.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать: экспертами-консультантами по вопросам налогообложения; экономистами по вопросам налогового планирования на предприятиях и в финансово-кредитных учреждениях; специалистами в учреждениях государственной фискальной службы и других контролирующих органах; руководителями финансовых департаментов предприятий и организаций.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Страница кафедры у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентация кафедры англ. языком:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту та оподаткування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оподаткування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *