072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Податкова справа (Магістр)

Оподаткування – це важлива сфера діяльності, пов’язана із  встановленням та утриманням податків у країні, визначенням їхніх розмірів і ставок, об’єктів, що підлягають оподаткуванню, а також порядку сплати податків.

 

Освітня програма «Оподаткування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері оподаткування і сформувати здатності до розробки податкової політики, адміністрування та планування податків, мінімізації податкових ризиків тощо.

Шифр: 072.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Оподаткування
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту та оподаткування

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень:

Магістр з обліку і оподаткування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Адміністрування податків; податковий контроль; податкова політика; оподаткування суб’єктів господарювання; оподаткування доходів фізичних осіб та інші
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Оподаткування» має за мету підготовку фахівців, які мають професійних компетентності в сфері оподаткування суб’єктів господарювання та фізичних осіб з метою правильного визначення податкових зобов’язань, оптимізації податкових платежів. Область професійної діяльності магістра з оподаткування – організація податкового планування на підприємстві; здійснення податкового консультування; адміністрування, нарахування податків чи зборів тощо.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати: експертами-консультантами з питань оподаткування; економістами з питань податкового планування на підприємствах та в фінансово-кредитних установах; спеціалістами в установах державної фіскальної служби та інших контролюючих органах; керівниками фінансових департаментів підприємств і організацій.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентація кафедри англ. мовою:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

О специализации Налоговая дело – это сфера деятельности, связанная с установлением  и удержанием налогов в стране, определением их размеров и ставок, объектов, подлежащих налогообложению, а также порядка уплаты налогов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Налогообложение» рассчитана на тех, кто хочет стать профессионалом в сфере налогообложения и сформировать навыки разработки налоговой политики, администрирования и  планирования налогов, минимизации налоговых рисков и др.
Название образовательной программы / специализации Налогообложение
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента и налогообложения

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж, комната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Краснокутская Наталья Станиславовна, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень:

Магистр по учету и налогообложению

Основные специальные учебные дисциплины Администрирование налогов; налоговый контроль; налоговая политика; налогообложения субъектов хозяйствования; налогообложения доходов физических лиц и другие.
Характеристика специализации Специализация «Налогообложение» направлена на подготовку специалистов, имеющих профессиональные компетентности в сфере налогообложения субъектов хозяйствования и физических лиц с целью правильного определения налоговых обязательств, оптимизации налоговых платежей. Область профессиональной деятельности магистра по налогообложению – организация налогового планирования на предприятии; осуществления налогового консультирования; администрирования, начисления налогов и сборов и т.д.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать: экспертами-консультантами по вопросам налогообложения; экономистами по вопросам налогового планирования на предприятиях и в финансово-кредитных учреждениях; специалистами в учреждениях государственной фискальной службы и других контролирующих органах; руководителями финансовых департаментов предприятий и организаций.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Страница кафедры у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентация кафедры англ. языком:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Specialization Taxation is an activity connected with country’s taxes establishment and withholding; taxes sizes and rates determination; taxes objects and subjects; taxes payment procedure.
Brief description of the educational program / specialization Educational program “Taxation” aimed for individuals who want to be a professional in taxation; be able to provide tax policy development, taxes planning, tax risks minimization, etc.
Educational program / specialization Taxation
Contacts Management and Taxation Department

Address: 79/2 Pushkinska str., U5, 4th floor, room 401, Kharkiv, Ukraine, 61002

Phone: +38(057)707-65-39

http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail: dvk.khpi@gmail.com

 

Head of the department Natalia Krasnokutskaya, PhD. proff.

Phone: +38(057)707-62-22

Educational and qualification levels of graduates Second level (Master):

Master of Accounting and Taxation

Main special educational disciplines Administration of taxes, tax control, tax policy; business entities taxation, personal income taxation, etc.
Additional characteristics of specialization Specialization “Taxation” aimed at training professionals in the field of taxation, who is able to correctly identify tax liabilities and optimize tax payments. Master of Taxation professional activity is tax planning organization, tax consulting, tax accounting etc.
Employment Opportunities  

Graduates can work as tax consultants; economist on tax planning issues; work in state taxation office; manage financial departments etc.

Media: Video: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Department presentation (English):

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту та оподаткування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Податкова справа (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *