122 - Комп’ютерні науки

Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем (Бакалавр)

Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем – це освітня програма, що призначена для підготовки фахівців, які працюють у напряму проектування та розробки нового програмного забезпечення. Зміст освіти – навчитись проектувати й розробляти нові програмні комплекси та досліджувати властивості складних програмних систем.

 

Проектування програмного забезпечення та складних комп’ютерних систем, що використовуються у бізнесі та техніці, є складним творчим процесом. Його методи, підходи та етапи разом з основними методологіями та технологіями створення програмного забезпечення складають основу освітнього процесу спеціалізації. Застосування спеціальних математичних дисциплін надає можливість отримати вміння та навички для комплексного аналізу програмних систем та продуктів.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.06B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Комп’ютерне моделювання процесів та систем

Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1 й поверх. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Д.В. Бреславський
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з комп’ютерних наук з продовженням навчання в магістратурі
Основні спеціальні навчальні дисципліни Наш навчальний план будується таким чином, щоб за проведені за навчанням 4 роки студент набув необхідних знань, вмінь та навичок, для того, щоб він міг повністю  виправдати очікування роботодавця. Серед основних навчальних дисциплін можна виділити: сучасні комп’ютерні технології, методи оптимізації, дослідження операцій, мови програмування С++, Java, Python та ін.; алгоритми та структури даних; бази даних, операційні системи (ОС), у тому числі ОС реального часу; теорія управління, паралельне та розподілене програмування; комп’ютерні мережі, Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS), програмування мобільних пристроїв, основи теорії програмування, системний аналіз та теорія прийняття рішень, проектування програмних систем, тестування програмних систем.
Характеристика спеціалізації Зміст освіти за спеціалізацією «Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем» – підготовка фахівців, що працюють у напряму проектування та розробки нового програмного забезпечення. Студент з освітою за цією спеціалізацію отримує не лише базові знання розробника програмного забезпечення у новітніх науково-технічних галузях, але й знання про те, як планувати процес його створення й  проектування. В освіту включено один з  новітніх розділів компютерних наук, присвячений технологіям проектування. Розглядаються проблеми складності проектування, розробки, тестування та впровадження великих програмних систем, що постали перед розробниками в останні роки.

Основні етапи освіти – отримати знання, вміння та навички для роботи на різних етапах технологічного процесу створення проектів складних програмних систем, розробки нових програмних комплексів, тестування та дослідження їхніх властивостей.

Науково-прикладні дослідження кафедри, в яких приймають участь й студенти спеціалізації, зосереджені на розробках в спеціалізованого високотехнологічного програмного забезпечення. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять  стажування у європейських університетах.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Електроважмаш та інших.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/
О специализации Проектирование, создание и анализ компьютерных систем – это образовательная программа, которая предназначена для подготовки специалистов, работающих в направлении проектирования и разработки нового программного обеспечения. Содержание образования – научиться проектировать и разрабатывать новые программные комплексы и исследовать свойства сложных программных cистем.
Короткое описание образовательной программы / специализации Проектирование программного обеспечения и сложных компьютерных систем, используемых в бизнесе и технике, – сложный творческий процесс. Его методы, подходы и этапы вместе с основными методологиями и технологиями создания программного обеспечения составляют основу образовательного процесса специализации. Применение специальных математических дисциплин дает возможность получить умения и навыки для комплексного анализа программных систем и продуктов.
Название образовательной программы / специализации Проектирование, создание и анализ компьютерных систем

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Компьютерное моделирование процессов и систем

Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1 й этаж. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Д.В. Бреславский
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр  компьютерных наук с продолжением обучения в магистратуре
Основные специальные учебные дисциплины Наш учебный план построен таким образом,

чтобы за 4 года учебы студент приобрел необходимые знания, умения и навыки, для того, чтобы он мог полностью оправдать ожидания работодателя. Среди основных учебных дисциплин можно выделить : современные компьютерные технологии, методы оптимизации, исследования операций, языки программирования С++, Java, Python и др.; алгоритмы и структуры данных; базы данных, операционные системы (ОС), в том числе ОС реального времени; теория управления, параллельное и распределенное программирование; компьютерные сети, Internet- технологии (PHP, JavaScipt, фреймворки и CMS), программирование мобильных устройств, основы теории программирования, системный анализ и теория принятия решений, проектирование программных систем, тестирование программных систем.

Характеристика специализации Содержание образования по специализации “Проектирование, создания и анализ компьютерных систем” – это подготовка специалистов, которые работают в направлении проектирования и разработки нового программного обеспечения. Студент, получивший  образование по этой специализации, будет иметь  не только базовые знания разработчика программного обеспечения в новейших научно-технических отраслях, но и знания о том, как планировать процесс его создания и проектирования. В программу обучения включен один из новейших разделов компьютерных наук, посвященный технологиям проектирования. Рассматриваются проблемы сложности проектирования, разработки, тестирования и внедрения больших программных систем, вставшие перед разработчиками в последние годы. Основные этапы образования – получить знания, умения и навыки для работы на разных этапах технологического процесса создания проектов сложных программных систем, разработки новых программных комплексов, тестирования и исследования их свойств. Научно-прикладные исследования кафедры, в которых принимают участие и студенты специализации, сосредоточены на разработках специализированного высокотехнологичного программного обеспечения. Студенты кафедры принимают участие в стартапах, проходят стажировки в европейских университетах.
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят практику на старших курсах и работают после выпуска: в  IT-компаниях, таких как: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» и многих других; научно-исследовательских подразделениях фирм и предприятий, таких как общее украинско-американское предприятие   ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Электротяжмаш и других.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Комп’ютерне моделювання процесів та систем"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *