122 - Комп’ютерні науки

Управління проектами програмної інженерії (Магістр)

Управління проектами програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з планування, організації, управління та контролю трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів ІТ-проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей.

 

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів, які займаються формуванням команди розробників ПЗ в процесі виконання плану ІТ-проекту, визначенням критеріїв ефективності роботи, оцінкою процесів і продуктів проекту з використанням загальних методів управління, планування і контролю робіт.

Шифр: 122.03М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Управління проектами програмної інженерії
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління (вул. Кірпічова, 2, корпус У2, 7 поверх, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Михайло Дмитрович Годлевський.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни «Стандарти та методології управління ІТ-проектами», «Планування, виконання та завершення IT-проектів», «Методи оцінки трудомісткості IT-проектів», «Формування та розвиток команд IT-проектів», «Управління якістю в IT-проектах», «Управління ризиками», «Інформаційна безпека», «Управління ІТ стартапами », «Інформаційні технології управління IT-проектами».
Характеристика спеціалізації Управління проектами програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з планування, організації, управління та контролю трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів ІТ-проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів, які займаються формуванням команди розробників ПЗ в процесі виконання плану ІТ-проекту, визначенням критеріїв ефективності роботи, оцінкою процесів і продуктів проекту з використанням загальних методів управління, планування і контролю робіт.

Можлива участь у програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.

Можливості працевлаштування Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах: бізнес-аналітик (Business Analyst), архітектор (Architector, System Analyst), розробник ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальник (QA engineer), фахівець у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).
Медіаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
Вступ в форматі визначення Управление проектами программной инженерии – это образовательная программа специальности 122 «Компьютерные науки», которая предусматривает подготовку специалистов по планированию, организации, управлению и контролю трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов ІТ-проекта, направленную на эффективное достижение его целей.
Короткий опис освітньої програми / спеціалізації Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций. Целью образовательной программы является подготовка специалистов, занимающихся формированием команды разработчиков ПО в процессе выполнения плана ІТ-проекта, определением критериев эффективности работы, оценкой процессов и продуктов проекта с использованием общих методов управления, планирования и контроля работ.
Назва освітньої програми / спеціалізації Управление проектами программной инженерии
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра программной инженерии и информационных технологий управления (ул. Кирпичева, 2, корпус У2, 7 этаж, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Завідувач кафедри Доктор технических наук, профессор Михаил Дмитриевич Годлевский.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магистр компьютерных наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни «Стандарты и методологии управления ІТ-проектами», «Планирование, выполнение и завершение IT-проектов», «Методы оценки трудоемкости IT-проектов», «Формирование и развитие команд IT-проектов», «Управление качеством в IT-проектах», «Управление рисками», «Информационная безопасность, «Управление ІТ-стартапами», «Информационные технологии управления IT-проектами».
Характеристика спеціалізації Управление проектами программной инженерии – это образовательная программа специальности 122 «Компьютерные науки», которая предусматривает подготовку специалистов по планированию, организации, управлению и контролю трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов ІТ-проекта, направленную на эффективное достижение его целей.

Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций. Целью образовательной программы является подготовка специалистов, занимающихся формированием команды разработчиков ПО в процессе выполнения плана ІТ-проекта, определением критериев эффективности работы, оценкой процессов и продуктов проекта с использованием общих методов управления, планирования и контроля работ.

Возможно участие в программах двойных дипломов с университетами Франции, Швеции, Австрии.

Можливості працевлаштування После окончания магистратуры выпускники работают на должностях бизнес-аналитиков (Business Analyst), архитекторов (Architector, System Analyst), разработчиков ПО (Middle, Senior Developer), тестировщиков (QA engineer), специалистов в области управления проектом по разработке ПО (Project Manager).
Медіаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
Specialization Project Management of Software Engineering is the educational program of specialty 122 “Computer Science”, which provides training for specialists in planning, organizing, managing and monitoring the labor, financial and logistical resources of the IT project aimed at the effective achievement of its objectives.
Brief description of the educational program / specialization Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations. The goal of the educational program is the training of specialists engaged in the formation of a software development team in the process of implementing the IT project plan, determining performance criteria, evaluating the processes and products of the project using common management, planning and control methods.
Educational program / specialization Project Management of Software Engineering
Contacts Software Engineering and Management of Information Technologies Department (61022, Kharkiv, 2, Kyrpychova street, building 2, 709 office, 707-64-74, site: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Head of the department Doctor of Science, Professor Godlevskyi Mykhailo
Educational and qualification levels of graduates Master of Computer Science
Main special educational disciplines “Standards and Methodologies for the Management of IT Projects”, “Planning, Implementation and Completion of IT Projects”, “Methods for assessing the complexity of IT projects”, “Formation and development of IT project teams”, “Quality management in IT projects”, “Risk Management”, “Information Security”, “Management of IT Startups”, “Information Technologies for IT Project Management “.
Additional characteristics of specialization Project Management of Software Engineering is the educational program of specialty 122 “Computer Science”, which provides training for specialists in planning, organizing, managing and monitoring the labor, financial and logistical resources of the IT project aimed at the effective achievement of its objectives.

Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations. The goal of the educational program is the training of specialists engaged in the formation of a software development team in the process of implementing the IT project plan, determining performance criteria, evaluating the processes and products of the project using common management, planning and control methods.

Possible participation in the programs of double diplomas with the universities of France, Sweden, Austria.

Employment Opportunities After graduation, graduates work on posts: Business Analyst, Architector, System Analyst, Middle, Senior Developer, QA engineer, Project Manager.
Media: https://www.facebook.com/piitu.department/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Програмна інженерія та інформаційні технології управління"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління проектами програмної інженерії (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *