122 - Комп’ютерні науки

Управління проектами у сфері інформаційних технологій (Бакалавр)

Управління проектами у сфері інформаційних технологій – це освітня програма, яка призначена підготувати фахівців зі створення систем обробки інформації та управління розробкою і впровадженням інформаційних технологій.

 

В результаті навчання у нас ви зможете управляти проектами з розробки та впровадження інформаційних технологій на світовому рівні.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Управління проектами у сфері інформаційних технологій»

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра стратегічного управління. Адреса: каб. 703 (7-й поверх), корпус У-2, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, 61002, Україна

Телефон кафедри: (057) 707-68-24

Телефон завідувача кафедри: (057) 707-67-35

E-mail: kiv@kpi.kharkov.ua

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/pm/uk/,

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, КОНОНЕНКО Ігор Володимирович. Телефон (057) 707-67-35.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Алгоритмізація та програмування, Алгоритми і структури даних, Об’єктно-орієнтоване програмування, Крос-платформне програмування, Основи веб-технологій, Проектування баз даних, Операційні системи, Організація баз даних, Управління IT-проектами, Математичні методи планування, Якість і тестування програмного забезпечення, Моделювання складних систем, Чисельні методи, Дослідження операцій, Системний інжиніринг, Методи та системи штучного інтелекту, Системний аналіз, Мережеві технології, Основи інформаційних систем управління проектами, Основи операційного менеджменту, Основи фінансового планування.
Характеристика спеціалізації Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), PMI, SWEBOK, ISO 21500. Ряд дисциплін викладається англійською мовою. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програмами та портфелями. Випускники програми мають можливість отримати міжнародний сертифікат IPMA.
Можливості працевлаштування Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанії LineUp і A-level створили і очолюють також наші випускники.
О специализации Управление проектами в области информационных технологий – это образовательная программа, которая предназначена подготовить бакалавров в области создания систем обработки информации, управления разработкой и внедрением информационных технологий.
Короткое описание образовательной программы / специализации В результате обучения у нас вы сможете управлять проектами по разработке и внедрению информационных технологий на мировом уровне.
Название образовательной программы / специализации Специальность 122 «Компьютерные науки»

Образовательная программа «Управление проектами в области информационных технологий»

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра стратегического управления. Адрес: каб. 703 (7-й этаж), корпус У-2, НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, г.. Харьков, 61002, Украина

Телефон кафедры: (057) 707-68-24

Телефон заведующего кафедрой: (057) 707-67-35

E-mail: kiv@kpi.kharkov.ua

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/pm/uk/

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, кавалер ордена “За заслуги” III степени, Кононенко Игорь Владимирович. Телефон (057) 707-67-35.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Алгоритмизация и программирование, Алгоритмы и структуры данных, Объектно-ориентированное программирование, Кросс-платформенное программирование, Основы веб-технологий, Проектирование баз данных, Операционные системы, Организация баз данных, Управление IT-проектами, Математические методы планирования, Качество и тестирование программного обеспечения, Моделирование сложных систем, Численные методы, Исследование операций, Системный инжиниринг, Методы и системы искусственного интеллекта, Системный анализ, Сетевые технологии, Основы информационных систем управления проектами, Основы операционного менеджмента, Основы финансового планирования.
Характеристика специализации Программа предназначена для тех, кто хочет освоить технологии создания систем обработки информации и управлять их разработкой и внедрением. В процессе обучения по программе бакалавров студенты осваивают необходимые математические дисциплины, языки программирования С ++, С #, JAVA, PHP, овладевают основами управления IT-проектами. Программа составлена ​​с учетом требований Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA), PMI, SWEBOK, ISO 21500. Ряд дисциплин преподается на английском языке. Установлены тесные связи с сообществом IT директоров Украины и предприятиями отрасли. Обучение методам и средствам управления проектами сочетается с большим объемом практической работы, направленной на управление проектами, программами и портфелями. Выпускники имеют возможность получить международный сертификат IPMA.
Возможности трудоустройства Наши выпускники работают в таких компаниях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-Икс и многих других. Они занимают должности Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager и другие. Компании LineUp и A-level создали и возглавляют так же наши выпускники.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Стратегічного управління"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління проектами у сфері інформаційних технологій (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *