101 Екологія

Рубрики Інформація
Опис Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

Ця професія посідає 6-е місці серед найбільш актуальних професій 21-го століття. Професія еколога сьогодні вважається модною, престижною та перспективною.

Сьогодні кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений в життя без екологічної експертизи, жодна продукція не може бути виготовлена без дотримання екологічних нормативів та продана, якщо вона не пройшла екологічну сертифікацію.

Тому наші випускники користуються значним попитом у різних галузях промисловості та працюють в проектних організаціях, на підприємствах з проектування газо- та водоочисного обладнання, утилізації твердих відходів, в галузі альтернативної енергетики тощо.

Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 40 11
Загальна кількість місць 95 15
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Біологія.
  3. Математика, або Історія України.
Спеціалізації
Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища
Екологія та охорона навколишнього середовища