123 Комп’ютерна інженерія

Рубрики Інформація
Опис Інструментальним арсеналом інформаційних технологій є комп’ютерні системи, що в сучасному розумінні являють собою єдність технічних та програмних засобів, які взаємно доповнюють одне одного. Термін “Комп’ютерна інженерія” вживається для позначення комплексного науково-технічного напрямку, що охоплює теоретичні основи й технологію розробки, конструювання, реалізацію, модернізацію, підтримку системного програмного забезпечення й технічних засобів сучасних комп’ютерів і комп’ютерних систем. Комп’ютерна інженерія ґрунтується на відповідних математичних та фізичних принципах побудови комп’ютерних засобів, організації обчислювальних процесів, теорії комп’ютерних систем і мереж, теорії проектування й конструювання апаратних, програмних й інформаційних систем і технології розробки апаратного й програмного забезпечення, комп’ютерних систем і мереж. Комп’ютерна інженерія вимагає широкої і, в водно час, глибокої математичної і технічної підготовки фахівців, що в ній працюють.
Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 112 7
Загальна кількість місць 525 100
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Фізика, або Іноземна мова.
Спеціалізації
Комп'ютерні системи і компоненти
Комп'ютерні системи та мережі
Прикладні комп'ютерні системи
Системне програмне забезпечення
Системне програмування
Спеціалізовані комп'ютерні системи