132 Матеріалознавство

Рубрики Інформація
Опис Програма спеціальності передбачає: – оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів; – використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів. – набуття теоретичного та практичного досвіду з розробки технологій термічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів. – вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; – вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій; – знання та практичні навички по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- та нанорівнях та дослідженню їх фундаментальних властивостей; – математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою; – оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.
Загальна кількість місць 215 15
Кількість місць (бюджет)* 36
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Спеціалізації
Зварювання та споріднені процеси і технології
Нові функціональні матеріали та нанотехнології
Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів
Фізика та технології наноматеріалів