133 Галузеве машинобудування

Рубрики Інформація
Опис

Спеціальність надає класичну технічну освіту та передбачає підготовку фахівців на сучасному рівні для найбільш важливих секторів економіки.

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує ґрунтовні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію. Підготовка за спеціальність також передбачає засвоєння знань та отримання вмінь і навичок щодо застосування в професійній діяльності комп’ютерних інтегрованих технологій, економічної та екологічної підготовки, довільних дисциплін по вибору студента, як-то з права, психології, соціології, технічних наук.

Завдяки своїй багатогранності фахівці спеціальності знаходять широке застосування в багатьох сферах інженерної діяльності.

Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 67 4
Загальна кількість місць 300 135
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Історія України, або Іноземна мова.
Спеціалізації
Автомобілі та трактори
Машини і механізми нафтогазових промислів
Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Транспортні засоби високої прохідності
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні машини і механізми