141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рубрики Інформація
Опис Спеціальність охоплює найбільшу технічну систему, яка включає виробництво, передачу, розподіл та споживання електричної енергії. Об’єкти вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах, електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи, електронні та електромеханічні системи перетворення електричної енергії, величезна кількість споживачів електричної енергії, в т.ч. засоби електричного транспорту, основи енергозбереження та енергетичного менеджменту, організація нових економічних відносин в умовах функціонуючого енергетичного ринку та інші
Загальна кількість місць 1130 205
Кількість місць (бюджет)* 140
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Спеціалізації
Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг
Електричний транспорт
Електричні апарати
Електричні машини
Електричні системи і мережі
Електричні системи, мережі та електроустаткування
Електричні станції
Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів
Електропобутова техніка
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Мехатроніка та робототехніка
Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії