151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рубрики Інформація
Опис

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» передбачає підготовку сучасних фахівців з розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. Вона орієнтована на високі сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних і знань, із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

Завдяки своїй багатогранності, дана спеціальність знаходить широке застосування в багатьох сферах діяльності.

Загальна кількість місць 300 70
Кількість місць (бюджет)* 108 5
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Спеціалізації
Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва в машинобудуванні
Комп'ютеризовані системи управління і автоматика
Комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
Комп'ютерно-інтегровані енергоефективні системи і програмне забезпечення
Комп'ютеризовані системи керування технологічними процесами
Комп'ютерно-інформаційні технології в енергетиці