161 Хімічні технології та інженерія

Рубрики Інформація
Опис Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з хімічної технології та інженерії для базових галузей промисловості (хімічної та нафтохімічної, електроенергетичної, паливної, металургійної галузі), сільського господарства, машинобудування та металообробки, виробництва будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості тощо. Програма спеціальності передбачає оволодіння знаннями сучасного рівня як з дисциплін загальної підготовки (математики, фізики, загальної, неорганічної та органічної хімії, екології, іноземної мови тощо), так і з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю (обчислювальної математики, інженерної графіки, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, процесів та апаратів хімічних виробництв, загальної хімічної технології тощо). Близько третини навчального навантаження складає професійна підготовка студента за обраною ним спеціалізацією.
Загальна кількість місць 590 115
Кількість місць (бюджет)* 99 8
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Спеціалізації
Технічна електрохімія
Технології переробки нафти, газу і твердого палива
Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить
Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів
Хімічні технології неорганічних речовин
Хімічні технології органічних речовин
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів