162 Біотехнології та біоінженерія

Рубрики Інформація
Опис Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих інженерів-біотехнологів для вирішення різноманітних завдань як у галузі промислової біотехнології, так і у галузі фармацевтичної біотехнології. Програма спеціальності передбачає оволодіння базовими знаннями сучасного рівня як з фундаментальних дисциплін – біологія клітини, біохімія, біофізика, аналітична хімія, біоорганічна хімія, біофізична хімія, мікробіологія, молекулярна біологія, генетика, – так і з професійно-орієнтованих дисциплін – основи біохімічної інженерії, фармацевтична хімія, основи фармакології та фармакогнозії, методи аналізу біологічних систем, загальна біотехнологія, екобіотехнологія, агробіотехнологія, імунобіотехнологія, фармацевтична біотехнологія, промислова біотехнологія.
Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 34
Загальна кількість місць 140 25
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Біологія,
  3. Математика, або Іноземна мова.
Спеціалізації
Промислова біотехнологія
Промислова та аграрна біотехнологія
Фармацевтична біотехнологія