186 Видавництво та поліграфія

Рубрики Інформація
Опис

Підготовка фахівців з використання інформаційних технологій в медіаіндустрії – фахівців в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що володіють знаннями і навичками з обробки та подання різноманітної по природі інформацією з можливістю інтеграції цієї інформації в сучасних мультимедійних інформаційних системах, у т.ч. в електронних виданнях.

Випускник набуває кваліфікацію спеціаліста по використанню інформаційних технологій в медіаіндустрії.

Переваги цієї спеціальності в тому, що спеціалізовані знання в області комп’ютерної верстки та поліграфічних технологій «нанизуються» на фундаментальні знання в області комп’ютерних наук в цілому. Сюди входить програмування, адміністрування комп’ютерних систем, методи і засоби проектування інформаційних систем і технологій.

Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 12
Загальна кількість місць 50
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Фізика, або Іноземна мова.
Спеціалізації
Інформаційні технології в медіаіндустрії