292 Міжнародні економічні відносини

Рубрики Інформація
Опис Ця унікальна спеціальність передбачає підготовку економістів-міжнародників, з поглибленим вивченням іноземних мов та перекладу. Навчальний план передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов: англійської та французької, німецької або японської іноземної мови за вибором студента.

Майбутні фахівці одержують професійні компетенції в області міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, ризик-менеджменту, світової економіки і управління, уміння іноземних мов та перекладу, організації зовнішньоекономічних зв’язків, особливостей діяльності на зарубіжних ринках, міжнародних фінансів та інвестування, дипломатичного протоколу та етикету.

Підготовку бакалаврів спеціалізації забезпечують досвідчені викладачі – 14 докторів наук, професорів, серед яких з яких 8 докторів економічних наук, професорів.

Випускник, що засвоїв програму навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» повинен бути готовий вирішувати такі професійні завдання:

1) експертно-аналітична діяльність:

 • проведення експертиз проектів та програм у сфері міжнародних відносин, що реалізуються органами державного і муніципального управління, комерційними структурами на світовій арені.

2) організаційно-адміністративна діяльність:

 • організація і встановлення контактів на міжнародній арені в сферах міжнародної безпеки, співробітництва та розвитку в інтересах органів державного і регіонального управління, громадських організацій, комерційних структур;
 • участь в організації та здійсненні різних економічних, соціальних і культурних проектів, планів і програм розвитку, що реалізуються органами державного і регіонального управління.

Бакалаври зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» матимуть високий рівень фахової підготовки, спеціальні знання, що дозволить їм займати керівні посади в органах і установах Міністерства закордонних справ на посадах у дипломатичних представництвах (віце-консул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства), економіст підприємства з масштабною зовнішньоторговельною діяльністю, менеджер зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах з іноземними інвестиціями,  логіст у філіях та дочірніх кампаніях транснаціональних корпорацій, економіст в українських та іноземних банках.

Випускники цієї спеціальності будуть затребувані як фахівці для роботи в:

 • державних відомствах, регіональних органах державної влади і управління – як молодший і допоміжний персонал міжнародних відділів, департаментів і зарубіжних представництв (експерти, референти);
 • міжнародних організаціях – в якості експертів, референтів;
 • українських і зарубіжних підприємницьких структурах, некомерційних і громадських організаціях, що підтримують міжнародні зв’язки або займаються міжнародною проблематикою – як молодший і допоміжний персонал (експерти, референти зі збору інформації, виконавчі секретарі проектів);
 • закладах вищої освіти з міжнародною проблематикою, академічних та науково-дослідних організаціях міжнародного профілю – у якості наукових співробітників та навчального персоналу;
 • в транснаціональних корпораціях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.
Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)*
Загальна кількість місць 50 20
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Вступні випробування
 1. Українська мова та література.
 2. Історія України.
 3. Іноземна мова, Математика.
Спеціалізації
Міжнародна економіка