35 Філологія

Рубрики Інформація
Опис

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Філологія» спирається на розроблену на кафедрі ІКС унікальну для України концептуальну модель фахівця, яка полягає у тому, що поряд з вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької) та лінгвістичних дисциплін студенти отримують підготовку в області нових комп’ютерних технологій.

Спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)» формує системні знання з двох іноземних мов, які є життєво необхідними, щоб знайти гідне місце на ринку праці. Актуальною потребою стала підготовка спеціалістів з усного перекладу, котрі досконало володіють іноземною мовою та здатні здійснювати кваліфікований науково-технічний переклад.

Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* За конкурсом
Загальна кількість місць 140 25
Спеціалізації
Германські мови та літератури (переклад включно)
Прикладна лінгвістика