53 Психологія

Рубрики Інформація
Опис В процесі професійної підготовки психолога формуються вміння виокремлювати психологічну проблему; організовувати та проводити психологічне дослідження; обробляти, аналізувати та узагальнювати отримані результати; вміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми; організовувати соціально-психологічну роботу; вміння методично правильно проводити анкетування, тестування, заходи психологічної корекції та інших впливів на людину; використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачі та особливостям праці персоналу; інтерпретувати результати психодіагностики, виявляти властивості особистості і можливості її продуктивної діяльності; володіння конкретними методами та методиками психологічної корекції; вміння чітко визначати мету, коло завдань корекційної роботи, вибирати її стратегію та тактику; розробляти та реалізовувати корекційні програми; консультувати керівників і працівників установ з питань використання психології з метою ефективної організації виробничої діяльності.
Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 13
Загальна кількість місць 75 25
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література
  2. Біологія
  3. Історія України, або Математика
Спеціалізації
Психологія