54 Соціологія

Рубрики Інформація
Опис Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденції розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.
Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 10
Загальна кількість місць 40
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900
Вступні випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Історія України.
  3. Географія, або Іноземна мова.
Спеціалізації
Соціологія управління