75 Маркетинг

Рубрики Інформація
Опис У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації, планування та контролю маркетингу підприємства, зорієнтованого на виявлення та задоволення потреб споживачів. Зокрема студенти набувають вміння, що дозволяють їм: оцінювати ємність і економічну привабливість потенційних ринків збуту товарів (послуг) і вибирати цільові ринки; надавати маркетингове обґрунтування проектів з розвитку товарного виробництва та покращення якості товарів; прогнозувати за результатами маркетингових досліджень попит, собівартість і ціни на продукцію фірми, визначати її очікувані економічні результати діяльності; використовувати у маркетинговій діяльності корпоративні комп’ютерні інформаційні системи; розробляти візуальні інструменти реклами та PR: проспекти, біл-борди, фронтальні частини і змістовні сторінки веб-сайтів, репортажі та звернення у мас-медіа тощо.
Загальна кількість місць 220 80
Кількість місць (бюджет)* 12
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 9900 4900
Спеціалізації
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності
Маркетинговий менеджмент
Рекламний бізнес