74 Публічне управління та адміністрування

Рубрики Інформація
Опис Спеціальність “Публічне управління та адміністрування” спрямована на вивчення
закономірностей управління та функціонування соціально-економічних систем різних форм власності, особливостей функціонування державних установ, громадських організацій тощо.
Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет)* 4 2
Загальна кількість місць 50 50
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 11900 5900
Вступні випробування
1. Іноземна мова
2. Державне управління та менеджмент
Спеціалізації
Публічне управління та адміністрування