Список предметів ЗНО для вступу на спеціальності НТУ “ХПІ” в 2018 році

Таблиця предмети ЗНО* для ВСТУПУ в 2018 році до Національного технічного університету “Харківського політехнічного інституту”.

Перший предмет ЗНО для всіх спеціальностей “Українська мова та література”. Далі в залежності від спеціальності “профільний предмет” та “предмет на вибір” (дивіться таблицю):

Код Спеціальність Профільний (другий) предмет ЗНО Предмети ЗНО на вибір (третій)
017 Фізична культура і спорт Біологія Творчий конкурс
035 Філологія Іноземна мова Історія України, географія
051 Економіка Математика Іноземна мова, географія
053 Психологія Біологія Математика, іноземна мова
054 Соціологія Математика Історія України, іноземна мова
071 Облік і оподаткування Математика Іноземна мова, географія
072 Фінанси, банківська справа та страхування Математика Іноземна мова, географія
073 Менеджмент Математика Іноземна мова, географія
075 Маркетинг Математика Іноземна мова, географія
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Математика Іноземна мова, географія
101 Екологія Біологія Хімія, географія
105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика Математика, іноземна мова
113 Прикладна математика Математика Фізика, іноземна мова
121 Інженерія програмного забезпечення Математика Фізика, іноземна мова
122 Комп’ютерні науки Математика Фізика, іноземна мова
123 Комп’ютерна інженерія Математика Фізика, іноземна мова
124 Системний аналіз Математика Фізика, іноземна мова
125 Кібербезпека Математика Фізика, іноземна мова
131 Прикладна механіка Математика Фізика, іноземна мова
132 Матеріалознавство Математика Фізика, іноземна мова
133 Галузеве машинобудування Математика Фізика, іноземна мова
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Математика Фізика, іноземна мова
142 Енергетичне машинобудування Математика Фізика, іноземна мова
144 Теплоенергетика Математика Фізика, іноземна мова
145 Гідроенергетика Математика Фізика, іноземна мова
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Математика Фізика, іноземна мова
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Математика Фізика, іноземна мова
153 Мікро- та наносистемна техніка Математика Фізика, іноземна мова
161 Хімічні технології та інженерія Математика Хімія, біологія
162 Біотехнології та біоінженерія Біологія Хімія, математика
171 Електроніка Математика Фізика, іноземна мова
172 Телекомунікації та радіотехніка Математика Фізика, іноземна мова
181 Харчові технології Математика Хімія, біологія
185 Нафтогазова інженерія та технології Математика Хімія, географія
186 Видавництво та поліграфія Математика Фізика, хімія, іноземна мова
263 Цивільна безпека Математика Фізика, біологія
273 Залізничний транспорт Математика Фізика, іноземна мова
274 Автомобільний транспорт Математика Фізика, іноземна мова
292 Міжнародні економічні відносини Іноземна мова Географія, математика

*Предмети ЗНО діють для бюджетних конкурсних пропозицій

Перелік конкурсних предметів та коефіцієнтів ЗНО (за спеціалізаціями / освітніми програмами)