» Search results for "" - Page 29
Видобування нафти і газу
Видобування нафти і газу (Бакалавр)
product

Видобування нафти та газу це пошук і вилучення з надр землі нафти (газу) як технологічний процес. Видобування нафти та газу – це комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних завдань нафтогазової галузі з питань буріння, газонафтовидобутку, транспортування і зберігання нафти, газу, нафтопродуктів тощо.

 

Термін навчання студентів денної форми становить 4 роки для отримання освітнього ступеня — бакалавр. Програма спеціалізації «Видобування нафти та газу» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми, пов’язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку, підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічні технології неорганічних речовин (Магістр)
product

Хімічна технологія це наука про найбільш економічні і екологічно обґрунтовані методи хімічної переробки сирих природних матеріалів в предмети споживання і засоби виробництва.

 

Неорганічна хімічна технологія включає отримання кислот, лугів, мінеральних добрив, переробку мінеральної сировини та промислових відходів, засновану на складних за своєю природою хімічних і фізико-хімічних процесів.

Предметом вивчення хімічної технології є промислові хімічні процеси, але ці процеси мають місце не тільки в хімічній промисловості; вони можуть лежати в основі і інших галузей промисловості: металургії, видобутку нафти і газу, фармацевтика, ювелірна справа, нафтопереробки, виробництво будівельних матеріалів.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Технології продуктів бродіння і виноробства (Магістр)
product

Технології продуктів бродіння і виноробства – це технології для розробки, масового випуску та зберігання всіх видів продукції, що виробляється підприємствами бродильної промисловості.

Сферою діяльності фахівців з технології продуктів бродіння та виноробства є лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна та безалкогольна галузі харчової промисловості.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної та проектно-технологічної діяльності.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел Магістр
Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Магістр)
product

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел  ̶  це технології, що застосовуються в галузі розробки та масового випуску і зберігання всіх видів жирів, олій, масел, а також жировмісних продуктів і продуктів комплексної переробки олійної сировини.

До компетенції фахіців з технології жирів, жирозамінників і ефірних масел відносяться як традиційні, так і нові технології продуктів харчування.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної, проектно-технологічної діяльності.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Фармацевтична біотехнологія Магістр
Фармацевтична біотехнологія (Магістр)
product

Фармацевтична біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій виробництва лікарських препаратів, вакцин, гормонів, імуномодуляторів, вітамінів та інших біологічно активних речовин та добавок з використанням організмів-продуцентів.

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців – ви отримаєте поглиблені знання з розробки технологій отримання біофармацевтичних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерної реалізації. Програма включає фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного потенціалу живих об’єктів для отримання біофармацевтичних продуктів та створення біологічних агентів.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Технічна електрохімія (Магістр)
product

Технічна електрохімія – це технології та обладнання для проведення хімічних перетворень, які перебігають під дією електричного струму.

До технічної електрохімії відносяться хімічні джерела струму (у т.ч. сучасні та перспективні літій-іонні, літій-полімерні акумулятори, паливні елементи), електрохімічний синтез органічних і неорганічних сполук та речовин високої чистоти (для фармації, біотехнологій, тонкого органічного синтезу, мікроелектроніки), гальванотехніка (покриття Au, Ag, Pt, Pd, Cr, Ni, Co, Cu та ін.), рециклінг металів та сплавів, захист від корозії (у т.ч. газо- та нафтопроводи, суда, інгібітори корозії, корозійний моніторинг).

 

 

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Промислова біотехнологія Магістр
Промислова біотехнологія (Магістр)
product

Промислова біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.1 «Промислова біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій використання організмів-продуцентів у харчовій та бродильній промисловості, у промисловому виробництві біопалива, у виробництві фармацевтичних препаратів, у біосенсориці, у сільському господарстві, в екологічно-орієнтованих галузях переробки промислових та побутових відходів.

 

Спеціалізація «Промислова біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців – ви отримаєте фахові знання з розробки технологій отримання біологічно активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерної реалізації. Програма включає фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного потенціалу живих об’єктів для отримання корисних продуктів та створення біологічних агентів.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Технології продуктів бродіння і виноробства (Бакалавр)
product

Технології продуктів бродіння і виноробства – це технології для розробки, масового випуску та зберігання всіх видів продукції, що виробляється підприємствами бродильної промисловості.

Сферою діяльності фахівців з технології продуктів бродіння та виноробства є лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна та безалкогольна галузі харчової промисловості.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел Бакалавр
Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Бакалавр)
product

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел  ̶  це технології, що застосовуються в галузі розробки та масового випуску і зберігання всіх видів жирів, олій, масел, а також жировмісних продуктів і продуктів комплексної переробки олійної сировини.

До компетенції фахіців з технології жирів, жирозамінників і ефірних масел відносяться як традиційні, так і нові технології продуктів харчування.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >