Факультети з денною формою навчання

Автоматика та приладобудування
Бізнесу та фінансів
Економічна інформатика та менеджмент
Економічний
Електроенергетичний
Електромашинобудівний
Енергомашинобудівний
Інженерно-фізичний
Інтегровані технології та хімічна техніка
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Комп'ютерні та інформаційні технології
Машинобудівний
Механіко-технологічний
Соціально-гуманітарних технологій
Технології неорганічних речовин
Технології органічних речовин
Транспортного машинобудування
Фізико-технічний
Чернівецький

Факультети з заочною формою навчання

Центр заочного навчання НТУ “ХПІ”

Центр контрактного навчання факультету Економічної інформатики та менеджменту

Заочне відділення Чернівецького факультету

Інші навчальні підрозділи

Міжнародної освіти

Полтавський політехнічний коледж

Комп’ютерно-технологічний коледж

Гвардійський факультет військової підготовки

Центр дистанцiйної та доунiверситетської підготовки